En època estival, les condicions climàtiques a les quals es troben exposats els treballador/es poden ser la causa d'accidents de treball, alguns d'ells mortals. La causa del problema no és només l'elevada temperatura, sinó  l'acumulació excessiva de calor en l'organisme, que es pot produir tant per les altes temperatures, com per la calor que genera el cos en activitats físiques intenses. A més, existeixen factors personals que incrementen el risc d'accident com, per exemple, que els treballadors puguin patir malalties prèvies (malalties cardiovasculars o respiratòries, diabetis, etc.) Per aquest motiu la Intersindical-CSC hem preparat un breu document sobre els riscos de treballar en situacions de calor excessiva i les mesures a prendre en l'àmbit laboral. Podeu trobar el document aquí
Llegir més