Generalitat de Catalunya

Arran de l’oferta d’ocupació pública de la Generalitat de Catalunya que es va publicar a finals de 2018 la Intersindical-CSC iniciem nous cursos de preparació de processos selectius per a la Generalitat de Catalunya.

Cos Administratiu (C1) de la Generalitat de Catalunya: la previsió de l’oferta d’ocupació pública de la Generalitat és de 435 places, es preveu publicació de la convocatòria el primer trimestre de 2021. El temari que regirà serà el que hi ha publicat, és a dir, excepte actualitzacions, no canvia. Adreçat a persones que compleixin els requisits de titulació que siguin funcionàries de la Generalitat de Catalunya del cos d’auxiliar administratius i que tinguin la permanència que la convocatòria indiqui (per a la promoció interna) i  també s’adreça a qualssevol persona que tingui la titulació que l’accés a les places C1 exigeix (batxillerat i CFGS o assimilats), treballin o no a la Generalitat (per al torn lliure).  Es preveu que la convocatòria es farà durant el primer trimestre de 2020

Inici del curs 1 de setembre de 2019 | Informació i preus | Inscripcions

Cossos d’administració especial. Cossos de titulació superior (A1) i cossos de diplomatura (A2). Temari comú: el temari consisteix en 25 temes que són comuns a tots els cossos especials A1 i A2. La previsió per enguany afecta a diversos cossos especials, adreçat a persones amb les titulacions d’accés als cossos específics corresponents.  La previsió de la convocatòria dels propers processos selectius relacionats amb aquest curs són:

  • 2n semestre 2019: enginyeria de canals, camins i ports / inspecció de seguretat nuclear / enginyeria agrònoma 
  • 1r semestre 2020: arxivística / biblioteconomia / enginyeria tècnica industrial
  • 2n semestre 2020: enginyeria tècnica agrícola / educació social

Inici del curs 1 d’octubre de 2019 | Informació i preus | Inscripcions

Ajuntaments catalans 

Curs de preparació del temari general per a auxiliars administratius (C2) dels ajuntaments de Catalunya

El temari consisteix en la preparació de 38 temes que són comuns als processos selectius per a les places de cossos generals i específics corresponents als cossos C2 dels ajuntaments catalans.

Inici del curs 1 d’octubre de 2019 |  Informació i preus (properament) | Inscripcions (properament)

Diputació de Barcelona

Curs de preparació del temari general de TOTS els cossos C1 de la Diputació de Barcelona:

El temari consisteix en 8 temes que són comuns a les places de cossos generals i específics corresponents als cossos C1 de la plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona

Inici del curs 1 de novembre de 2019 | Informació i preus (properament) | Inscripcions (properament)

Curs de preparació del temari general de TOTS els cossos C2 de la Diputació de Barcelona:

El temari consisteix en 4 temes que són comuns a les places de cossos generals i específics corresponents als cossos C1 de la plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona

Inici del curs 1 de novembre de 2019  | Informació i preus (properament) | Inscripcions (properament)

Curs de preparació per a les places d’auxiliar administratiu, del grup de classificació C, subgrup C2, sotsescala auxiliar, escala d’administració general, de la plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona

El temari consisteix en els 20 temes del temari específic de les places d’auxiliar administratiu, del grup de classificació C, subgrup C2, sotsescala auxiliar, escala d’administració general.  Descomptes especials si has fet amb nosaltres el curs de preparació del temari general del cos C2.

Inici del curs 1 de gener de 2020 | Informació i preus (properament) | Inscripcions (properament)

@cscCSC / FederacionsA1,A2,administratius,ajuntaments,auxiliars administratius,C1,C2,Diputació de Barcelona,Generalitat de Catalunya,gestió,opos,oposicions,subaltern,superior,temarisGeneralitat de Catalunya Arran de l'oferta d'ocupació pública de la Generalitat de Catalunya que es va publicar a finals de 2018 la Intersindical-CSC iniciem nous cursos de preparació de processos selectius per a la Generalitat de Catalunya. Cos Administratiu (C1) de la Generalitat de Catalunya: la previsió de l'oferta d'ocupació pública...SOM el sindicat independentista i de classe