Carta de la Secció Sindical de la Intersindical-CSC a la direcció del Centre Residencial Joviar SL

Tot i ser al segle XXI, tot i viure en una suposada democràcia, tot i ser a l’Europa del sindicalisme i la lluita obrera als carrers, en moltes de les empreses que constitueixen el teixit empresarial dels Països Catalans o l’Estat Espanyol continua sent molt perillós ser sindicalista. Continua sent un risc per als i les assalariades que intentem que les grans i mitjanes empreses apliquin els  convenis laborals i els estatuts que protegeixen al treballador i treballadora.

Entre molts d’altres, l’exemple més palmari avui a les Terres de Lleida el trobem a l’empresa Centre Residencial Joviar SL, un centre residencial assistit per a gent gran on, el novembre de 2018, la Intersindical-CSC va guanyar les eleccions sindicals al comitè d’empresa.

Com a conseqüència d’aquesta victòria i de la conseqüent reclamació d’aplicació del conveni del sector, i de la reclamació urgent de millores de les condicions laborals, algunes i alguns membres d’aquest comitè, i de la mateixa secció sindical, han vist com ha començat una campanya de persecució contra elles i ells per part de la pròpia empresa. Amb falses acusacions de negligència,  coaccions, acomiadaments sense indemnitzar, mobbing i sancions disciplinaries que, en aquests moments, el nostre sindicat ha dut davant els tribunals.

Tal i com succeeix en altres empreses del sector assistencial, a Joviar les treballadores i treballadors sofreixen una gran càrrega laboral, i estan sotmeses a pressions per part de l’empresa que les afecten a nivell professional i humà, a nivell laboral i psicològic. Cal recordar que el sector, i concretament la professió d´auxiliar de geriatria (o gerocultora) està altament feminitzada (prop del 90% són dones), que cobren sous precaris per a jornades que ultrapassen, en molt, la jornada laboral de 40 hores. En aquest sector, precarietat té nom de dona, i és especialment greu donat que son dones que atenen un altre gran sector de la nostra població, la gent gran, que necessita atenció, recursos i, sobretot, unes condicions laborals dignes per a que les treballadores puguin fer la seva feina amb eficàcia i seguretat.

La lluita sindical de classe des de l’autèntica trinxera que suposen les mitjanes i grans empreses de Catalunya ens demostra, dia a dia, que queda moltíssima feina per fer. A Ponent, Joviar és una senyal inequívoca d’aquesta retallada de drets, d’aquesta pèrdua constant de poder adquisitiu, de la vulneració que sofreixen els i les treballadores, de la precarització com a sistema endèmic.  Les companyes i companys de Joviar seguim en lluita.

@cscAcció SindicalCarta de la Secció Sindical de la Intersindical-CSC a la direcció del Centre Residencial Joviar SL Tot i ser al segle XXI, tot i viure en una suposada democràcia, tot i ser a l’Europa del sindicalisme i la lluita obrera als carrers, en moltes de les empreses que constitueixen el...SOM el sindicat independentista i de classe