@cscDiversosSOM el sindicat independentista i de classe