Les principals novetats que incorpora en relació a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) són les següents: 1. Deducció per maternitat a l’IRPF. A partir de l’1 de gener de 2018 es preveu una deducció per maternitat de € adicionals quan s’estigui pagant un centre infantil autoritzat per fills menors de 3 anys. Els requisits per a poder gaudir d’aquesta deducció són: - Que les llarrs d'infants i els centres d’educació infantil siguin centres autoritzats. - Que la inscripció i matrícula incloguin l’assistència en horari general i ampliat i l’alimentació, per mesos complets. - Que el pagament no tingui la consideració de rendiments de treball exempts. Aquest increment es calcularà tenint en compte el nombre de mesos en els que es compleixin simultàniament els requisits exigits per a la deducció de la maternitat. En l’exercici en que el fill o filla compleixi els tres anys, també s’aplicarà la deducció tot i que el nen ja sigui més gran als tres anys fins a un mes abans de començar el segon cicle d’educació infantil. 2. Deduccions per família nombrosa. A partir del 5 de juliol de 2018 s’incrementa l’import de la deducció fins a 600 € anuals per…
Llegir més