En el marc dels serveis formatius que la Intersindical-CSC ofereix a les persones afiliades i aquelles que actuen com a representats dels treballadors i de les treballadores, aquest matí a la seu del CIEMEN s’ha dut a terme la primera activitat formativa d’enguany amb més de 40 assistents.

La sessió, ha consistit en l’aprofundiment en lescompetències de la representació legal del personal en matèria d’informació i consulta segons la legislació laboral i en concret en l’Estatut dels Treballadors, l’exercici eficaç de les competències legals i quins poden ser els objectius a assolir en cada situació i la millora del diàleg social gràcies a la informació i la consulta:

Durant els propers mesos es duran a terme noves accions formatives de caire adreçada a qualsevol persona afiliada a la Intersindical-CSC i especialment als qui són membres actius de seccions sindicals i/o representants dels treballadors/es.

Aquests cursos et poden permetre tenir més capacitats per defensar els vostres drets davant de l’empresa, negociar de manera més eficient i efectiva, avaluar la situació econòmica o els pressupostos de l’empresa o saber com implementar un pla d’igualtat a la feina.

Concretament els propers mòduls formatius tindran com a temàtiques el “De desenvolupament de la igualtat professional i Pla d’Igualtat a les empreses”, “Anàlisi de la situació econòmica, financera i social de les empreses privades i públiques en el marc de la negociació col.lectiva” i “Negociació col.lectiva amb diàleg social”.

Per ampliar la informació sobre aquests cursos i fer-ne la inscripció, cal posar-se en contacte amb l’àrea de formació indicant noms i cognoms i el curs o cursos que es volen fer.
L’adreça electrònica de l’àrea de formació és: formacio@intersindical-csc.cat

@cscAcció SindicalEn el marc dels serveis formatius que la Intersindical-CSC ofereix a les persones afiliades i aquelles que actuen com a representats dels treballadors i de les treballadores, aquest matí a la seu del CIEMEN s'ha dut a terme la primera activitat formativa d'enguany amb més de 40 assistents. La sessió,...SOM el sindicat independentista i de classe