Us informem dels serveis mínims decretats pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, em relació a la situació de vaga anunciada per la Intersindical-CSC, que esta prevista per al dia 21 de desembre de 2018, de 12.30 a 14.30 hores, i que afecta tots els treballadors i treballadores assalariats, funcionaris públics, personal estatutari i altre personal administratiu, de tots els sectors productius i de serveis (incloent totes les administracions públiques: estatal, autonòmica i locals de Catalunya), s’entén condicionada al manteniment del serveis essencials.

Podeu trobar els serveis mínims aquí

@cscIntersindical-CSCUs informem dels serveis mínims decretats pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, em relació a la situació de vaga anunciada per la Intersindical-CSC, que esta prevista per al dia 21 de desembre de 2018, de 12.30 a 14.30 hores, i que afecta tots els treballadors i treballadores...SOM el sindicat independentista i de classe