La darrera setmana de novembre, especialment el dia 29N, la Intersindical-CSC va convocar i va donar suport a les vagues de diversos sectors que presten serveis públics: sanitat, ensenyament obligatori, ensenyament universitari i personal d’administració de la Generalitat de Catalunya.

Amb aquestes convocatòries de vaga vam reclamar, essencialment dues coses: la primera és la recuperació dels serveis públics d’aquests quatre serveis i que la ciutadania gaudeixi de la qualitat que es mereix en una societat avançada com la catalana.  Vam reclamar que la ciutadania recuperi el dret a una bona atenció sanitària donant més marge de temps d’atenció al personal mèdic i sanitari, vam reclamar que els alumnes de l’ensenyament obligatori es formin amb un professorat que no es vegi col·lapsat per moltes més hores de docència de les que hauria de fer i que a les escoles i instituts els infants i joves rebin l’atenció dels especialistes que calguin per seguir correctament els seus estudis.  Vam reclamar que l’estudiantat universitari, que cada any paga més de matrícula, tingui un professorat amb condicions de treball dignes i que no se’l renovi cada any com si les universitats fossin ETTs. Vam reclamar que la ciutadania pugui rebre tots els serveis públics amb la qualitat que es mereixen i que la Generalitat de Catalunya ho pugui fer amb el personal que necessiti.

La segona cosa que vam reclamar és la recuperació dels drets laborals, aquells que són de caire retributiu però també els que no ho són, com ara les mesures que facilitaven la conciliació personal, familiar i laboral que van ser retallades; la recuperació de condicions laborals que es van perdre i mai més s’han recuperat.

I entenem que tot això s’ha de poder aconseguir amb uns pressupostos socials que han de vetllar per la recuperació de la qualitat dels serveis públics i per la recuperació de la dignitat dels treballadores i de les treballadores que n’han mantingut la qualitat durant les retallades.

La construcció de la República Catalana no serà plena sense uns serveis públics i de qualitat, sense aquestes recuperacions dels serveis públics i sense aquesta dignitat professional

Per tot això, absolutament per tot això, nosaltres ja vam fer la vaga el dia 29 de novembre i en farem tants cops com calgui combinant la reivindicació d’unes condicions laborals dignes i una millora dels serveis públics de la ciutadania, de la mà dels treballadors i les treballadores i de les entitats i plataformes que comparteixen aquests mateixos objectius.

@cscAcció SindicalLa darrera setmana de novembre, especialment el dia 29N, la Intersindical-CSC va convocar i va donar suport a les vagues de diversos sectors que presten serveis públics: sanitat, ensenyament obligatori, ensenyament universitari i personal d’administració de la Generalitat de Catalunya. Amb aquestes convocatòries de vaga vam reclamar, essencialment dues coses:...SOM el sindicat independentista i de classe