La darrera setmana de novembre, especialment el dia 29N, la Intersindical-CSC va convocar i va donar suport a les vagues de diversos sectors que presten serveis públics: sanitat, ensenyament obligatori, ensenyament universitari i personal d’administració de la Generalitat de Catalunya. Amb aquestes convocatòries de vaga vam reclamar, essencialment dues coses: la primera és la recuperació dels serveis públics d’aquests quatre serveis i que la ciutadania gaudeixi de la qualitat que es mereix en una societat avançada com la catalana.  Vam reclamar que la ciutadania recuperi el dret a una bona atenció sanitària donant més marge de temps d’atenció al personal mèdic i sanitari, vam reclamar que els alumnes de l’ensenyament obligatori es formin amb un professorat que no es vegi col·lapsat per moltes més hores de docència de les que hauria de fer i que a les escoles i instituts els infants i joves rebin l’atenció dels especialistes que calguin per seguir correctament els seus estudis.  Vam reclamar que l’estudiantat universitari, que cada any paga més de matrícula, tingui un professorat amb condicions de treball dignes i que no se’l renovi cada any com si les universitats fossin ETTs. Vam reclamar que la ciutadania pugui rebre tots els serveis públics…
Llegir més