@cscIntersindical-CSCensenyament,sectorial ensenyamentSOM el sindicat independentista i de classe