Aquesta tarda, davant una quarantena de persones, s’ha presentat la sectorial d’Ensenyament de la Intersindical-CSC al Patí Llimona de Barcelona.  La presentació ha comptat amb la partipació de Dolors Sabater, docent i exalcaldessa de Badalona, que ha incidit en la importància de l’escola inclusiva.  Toni Casserres i Pablo Martínez, treballadors del Servei Territorial d’Ensenyament a la Catalunya Central i del Consorci d’Educació de Barcelona, respectivament.  Per part de la Intersindical-CSC ha participat el portaveu del sindicat, en Sergi Perelló, que ha destacat que la creació de la sectorial d’Ensenyament esdevé un actiu central pel sindicat republicà per a una millor societat, tant del present com del futur, ja que defensem un sistema educatiu republicà, basat en la formació d’una ciutadania culta, compromesa i amb esperit crític. L’educació ha de ser una eina d’integració i d’igualació social, que ajudi a acabar amb tota forma de discriminació i afavoreixi la convivència en llibertat.

Durant la presentació s’han perfilat els principals objectius i àmbits d’actuació de la sectorial, que defensa un sistema educatiu republicà, basat en la formació d’una ciutadania culta, compromesa i amb esperit crític. L’educació ha de ser una eina d’integració i d’igualació social, que ajudi a acabar amb tota forma de discriminació i afavoreixi la convivència en llibertat.

Apostem, doncs, per una escola pública, catalana, laica, i igualitària; una escola coeducatica i inclusiva que no segregui els infants, i que faci de la llengua catalana una eina de cohesió. Defesem el reconeixement professional i social de les treballadores i treballadors de l’ensenyament en totes les seves etapes, i reclamem una gestió democràtica, participativa i transparent dels centres i de la política educativa.

En aquest sentit, des de la Intersindical-CSC proposem, entre d’altres:

  • La supressió de la política de concerts educatius, afavoridora de la segregació social, i el desplegament d’una única xarxa escolar totalment pública, tant pel que fa a la titularitat, com a la seva gestió.
  • La derogació de la LEC, una veritable llei per a la privatització i la segregació escolar que fou rebutjada pel conjunt de la comunicat educativa, i la redacció d’una nova Llei d’Educació Republicana basada en els principis d’escola pública, democràtica, igualadora i catalana.
  • L’augment del pressupost d’educació fins als nivells dels estat més avançats de la Unió Europea (7% del PIB) amb especial atenció als centres situats en entorns socials més desafavorits, i a la reducció de ràtios d’alumnes per aula.
  • L’actualització dels salaris de mestres i professors fins a recuperar el poder adquisitiu anterior a les retallades i congelacions salarials, així com l’establiment de mecanismes transparents de promoció professional.
  • La creació d’una xarxa pública d’escoles-bressol (0-3 anys) adequada a les necessitats de les famílies i el territori.
  • Acabar amb la precarietat, la temporalitat, el nepotisme i la inestabilitat de plantilles a través de mecanismes objectius, democràtics, i transparents de contractació i seguiment de la tasca docent.
  • Apostar per la màxima qualificació professional del professorat i millorar-ne la formació, apostant tant per la formació en els propis centres com per la col·laboració amb la Universitat.
  • Contractació del personal de suport necessari per atendre dins l’aula els alumnes amb necessitats educatives especials.
  • Reducció de la jornada lectiva del professorat tenint en compte les hores dedicades a tutoria, seguiment de l’alumnat i relació amb les famílies.
  • Establiment de mecanismes de valoració de centres, projectes i resultats participats de manera democràtica per docents, i prohibició de destinar recursos públics a la contractació d’empreses privades de control i avaluació.
@cscIntersindical-CSCensenyament,sectorial ensenyamentAquesta tarda, davant una quarantena de persones, s'ha presentat la sectorial d'Ensenyament de la Intersindical-CSC al Patí Llimona de Barcelona.  La presentació ha comptat amb la partipació de Dolors Sabater, docent i exalcaldessa de Badalona, que ha incidit en la importància de l'escola inclusiva.  Toni Casserres i Pablo Martínez,...SOM el sindicat independentista i de classe