El Tribunal Constitucional (TC) ha emès una important sentència, la 61/2018 de data 7 de juny, amb importants efectes pràctics per a la població ja que declara nul·la per inconstitucional la disposició legal que establia com a requisit –entre d’altres- que per accedir al subsidi per desocupació per a majors de 55 anys s’havia d’acreditar no tenir rendes familiars superiors al 75% del Salari Mínim Interprofessional, el que de fet significava endurir les condicions per accedir a l’esmentat subsidi.

Aquest requisit va ser introduït  l’any 2013 pel govern del Partit Popular mitjançant el Real Decreto Ley 5/2013, i ara amb aquesta sentència es restauren algunes situacions anteriors a la publicació d’aquella norma.

A partir d’ara i a resultes de la sentència del TC, sol es computaran els ingressos del sol.licitant enlloc dels de la seva unitat familiar, per tant solament computaran els ingressos individuals del desocupat/da.

Aquest fet no generarà efectes retroactius per a situacions anteriors a la publicació de la sentència del TC, però en tot cas suposa que es pugui sol·licitar per molts treballadors/res que fins ara restaven exclosos.

@cscIntersindical-CSCEl Tribunal Constitucional (TC) ha emès una important sentència, la 61/2018 de data 7 de juny, amb importants efectes pràctics per a la població ja que declara nul·la per inconstitucional la disposició legal que establia com a requisit –entre d'altres- que per accedir al subsidi per desocupació per a...SOM el sindicat independentista i de classe