Archives for 23/07/2018

Intersindical-CSC

Que no t’exploti l’estiu! #EstiuExplosiu, campanya de l’Eina a comarques gironines contra l’explotació laboral del jovent al sector de l’hosteleria

Un any més torna la temporada d'estiu, i amb ella la massificació a les terrasses i restaurants. Els joves que treballem al sector de l'hostaleria, sigui només de temporada o durant tot l'any, som els que fem possible aquesta realitat a un preu molt alt: Fem torns que mai s'acaben, suportem la pressió constant de la manca de personal, aguantem les presses i les males maneres de clients i d'encarregats que, massa sovint, no ens respecten com a persones ni valoren la nostra feina. I amb totes les condicions adverses amb les que ens guanyem el sou, a vegades encara ens hem de trobar amb il·legalitats que ens perjudiquen encara més com a treballadors, que massa sovint tolerem pensant en que, com que és només una temporada , val més fer el cor fort i aguantar uns mesos. No n'hi ha prou amb tota la feina que fem com per gaudir d'uns mínims i d'unes garanties? Per què cobrem tan poc i treballem tantes hores? per què tants de nosaltres no tenim ni el contracte? On són els plusos de nocturnitat, de responsabilitat, les hores extra, les graelles d' Per què hi ha un desgavell tan gran en el món…
Llegir més
Acció Sindical

Si tens dubtes sobre les vacances, t’interessa això

Article de Marc Faustino i Vidal, Graduat Social i Secretari d’Acció Sindical de la Intersindical-CSC Som a  l'estiu i molts ja estem fent o farem uns dies, unes setmanes o un mes de vacances, un dret laboral bàsic regulat tant a l'Estatut dels Treballadors com als convenis col·lectius de treball. D’acord amb l’article de l’Estatut dels Treballadors, el període o períodes de gaudiment de les vacances es fixaran de comú acord entre la empresa i la persona. La planificació anual de vacances ha de tenir en compte el criteri de preferència les necessitats derivades de la conciliació de la vida laboral i familiar. Per llei, les vacances anuals estan estipulades en un mínim de 30 dies naturals (a realitzar entre l’1 de gener i el 31 de desembre com a norma general), és a dir, 2,5 dies per mes treballat, en les quals s'inclouen els diumenges i els festius. Així mateix, la regulació també estipula que el període de descans no pot iniciar-se en dia festiu o inhàbil. Si les vacances coincideixen amb dies no laborables, aquests computaran com a temps de descans. Si es calcula en dies laborables la seva durada serà de 22 dies. El calendari de vacances s’ha de…
Llegir més
Intersindical-CSC

Subsidi de desocupació de majors de 55 anys: s’elimina el còmput de rendes per unitat familiar per accedir-hi

El Tribunal Constitucional (TC) ha emès una important sentència, la 61/2018 de data 7 de juny, amb importants efectes pràctics per a la població ja que declara nul·la per inconstitucional la disposició legal que establia com a requisit –entre d'altres- que per accedir al subsidi per desocupació per a majors de 55 anys s'havia d'acreditar no tenir rendes familiars superiors al 75% del Salari Mínim Interprofessional, el que de fet significava endurir les condicions per accedir a l'esmentat subsidi. Aquest requisit va ser introduït  l'any 2013 pel govern del Partit Popular mitjançant el Real Decreto Ley 5/2013, i ara amb aquesta sentència es restauren algunes situacions anteriors a la publicació d'aquella norma. A partir d'ara i a resultes de la sentència del TC, sol es computaran els ingressos del enlloc dels de la seva unitat familiar, per tant solament computaran els ingressos individuals del desocupat/da. Aquest fet no generarà efectes retroactius per a situacions anteriors a la publicació de la sentència del TC, però en tot cas suposa que es pugui sol·licitar per molts treballadors/res que fins ara restaven exclosos.
Llegir més