8 de març, Vaga General. Les dones marquem el camí

Argumentari de vaga de la Intersindical-CSC

Pica damunt la imatge per ampliar

Està clar que la regressió en l’àmbit laboral arreu de l’Estat és creixent i persistent i afecta a tots els sectors productius. La crisi econòmica afecta especialment a les dones perquè són les que tenen majoritàriament els contractes a temps parcial i les que, en general, assumeixen la conciliació de la vida familiar i laboral. La crisi sistèmica global que patim les classes treballadores és el context propici per a què aquestes discriminacions i precarització s’accentuïn. La divisió sexual del treball ha relegat les dones a les tasques domèstiques i de cura. Tasques bàsiques per al sosteniment de la vida i un pilar de l’economia que realitzem gratuïtament en tant que no estan reconegudes. Quan accedim al món laboral tenim feines menys reconegudes socialment, més precàries i menys remunerades. Per les mateixes causes, les dones patim assetjament sexual i per raó de sexe a la feina, ostensiblement o soterradament, que fins i tot passa desapercebuda per normalitzada, sense que hi hagi en la majoria dels casos conseqüències ni laborals, ni penals, ni socials.

És per això que exigim:

 • Erradicació de la bretxa salarial de gènere.
 • Superació de la bretxa horitzontal que relega a les dones a feines menys retribuïdes i menys reconegudes socialment.
 • Que els convenis i normatives que regulen els permisos, les jornades i els horaris, garanteixin de manera efectiva la conciliació de la vida familiar, laboral i personal així com la corresponsabilitat en les tasques de cura i sosteniment de la vida.
 • Reconeixement econòmic i social del treball de cura i sostenibilitat de la vida.
 • Establiment de mesures sancionadores a les empreses que no garanteixin els mínims estipulats per la llei d’igualtat entre homes i dones.
 • Eliminació de la precarietat laboral, la temporalitat i les jornades parcials dissenyades per perpetuar la discriminació cap a les dones.
 • Establiment de mesures econòmiques, polítiques i socials que tinguin com a objectiu l’eradicació de les violències masclistes.
 • Derogació de la reforma laboral i de pensions perquè perpetuen la vulneració de drets que patim les dones.
 • Aplicació efectiva de la llei d’igualtat efectiva de dones i homes (Llei 17/2015, 21 de juliol)
 • Visibilització de les múltiples discriminacions i violències que patim les dones en l’àmbit públic i privat i com aquestes es reprodueixen i es multipliquen en l’àmbit laboral.
 • No és possible avançar cap a un model productiu que posi en el centre la vida de les persones si no eradiquem de soca-rel la violència patriarcal en tots els àmbits.
@cscAcció Sindical8 de març, Vaga General. Les dones marquem el camí Preavís de Vaga General (pica ací per descarregar) Cartells Vaga General (pica ací per descarregar) Manifest (pica ací per anar a manifest) Serveis Mínims: (pica ací per descarregar) Argumentari de vaga de la Intersindical-CSC Està clar que la regressió en l’àmbit laboral...SOM el sindicat independentista i de classe