Aturem les violències masclistes, ens hi va la vida!

Contra les violències masclistes, construir la República esdevé una oportunitat i una responsabilitat col·lectiva.

25 de novembre de 2017, Països Catalans: la violència contra les dones continua en tots els àmbits. Als Països Catalans, els feminicidis aquest any i fins avui han arrabassat la vida de 23 dones, alguna menor d’edat.

Aquest any 2017 els mossos han registrat 10.968 denúncies de violència de gènere fins l’octubre, de les quals 741 són de menors que han estat maltractades per la seva parella o ex-parella, o són víctimes de la violència exercida també contra les seves mares.L’augment de les denúncies de dones menors ha augmentat un 11% respecte l’any passat.

Les dades de crims sexuals els 2015 a la UE, fetes públiques aquesta setmana per l’oficina estadística (Eurostat), són esfereïdores: 215.000 crims sexuals aquell any, denunciats, dels quals 80.000 són violacions.

I aquestes violències es produeixin en tots els àmbits de la vida.

També en l’àmbit laboral, on la manca generalitzada de la implementació de protocols, sobretot en el sector privat, contra la violència sexual o per raó de sexe; la falta de plans de prevenció de riscos psicosocials a les empreses que dificulten emergir les conseqüències psicosocials que pateixen les dones que sofreixen violència masclista, violència no només física o verbal, sinó també empresarial com el sostre de vidre, la bretxa salarial o la precarietat de les condicions de treball de la majoria de dones treballadores, perpetuen aquesta xacra.

Malgrat l’esforç en coeducació, els missatges dels diversos estaments religiosos o la imatge que transmeten els mitjans de comunicació i els mass-mèdia culturals basats en estereotips heteropatriarcals, són una font inquietant de socialització i transmissió de comportaments discriminatoris i violents contra les dones i qualsevol persona que surti del cànon heteronormatiu.

En l’àmbit polític i jurídic, cada vegada es fa més visible la injustícia patriarcal. No s’atura el biaix heteropatriarcal que sura en molts judicis i sentències on es culpabilitza la víctima dels abusos patits i pel que fa a la violència masclista exercida pels cossos policials contra les dones, per exemple l’1 d’octubre, no només no es denuncien sinó que són objecte de cíniques declaracions de responsables polítics que banalitzen, quan no criminalitzen, aquests abusos.

I què fem per revertir-ho?

Les polítiques públiques encara són clarament i altament insuficients per revertir aquesta situació, D’una banda perquè socialment ens queda molt camí per recórrer per identificar, assenyalar, denunciar i prendre mesures radicals, individuals i col·lectives, contra aquestes violències i de l’altra perquè es destina poc esforç polític i poc pressupost a promoure polítiques d’igualtat i a garantir, en cas de violència “domestica”, mitjans de vida suficients a les dones i les menors que la pateixen.

I això passa principalment perquè els diferents poders públics i privats que volen condicionar la nostra vida responen a criteris ideològics patriarcals i capitalistes. I òbviament la precarització creixent de les condicions de vida que patim les classes populars del nostre país, aprofundeixen en aquesta xacra sistèmica.

L’eradicació de les violències masclistes ha de ser una qüestió d’estat. La consecució de la República Catalana independent, mitjançant un procés constituent, de base i participatiu, que compti de manera prioritària amb l’aportació del moviment feminista, ha d’esdevenir l’oportunitat per garantir un model de país que, definitivament, deixi enrere els feminicidis i la violència patriarcal.

Ens volem vives, ens volem lliures!
Volem la República Feminista!

Intersindical-CSC
25 de novembre de 2017.
Països Catalans

@cscIntersindical-CSCAturem les violències masclistes, ens hi va la vida! Contra les violències masclistes, construir la República esdevé una oportunitat i una responsabilitat col·lectiva. 25 de novembre de 2017, Països Catalans: la violència contra les dones continua en tots els àmbits. Als Països Catalans, els feminicidis aquest any i fins avui han...SOM el sindicat independentista i de classe