Des de la Intersindical-CSC considerem important aportar tot un seguit de reflexions sobre la negativa afectació en el teixit productiu català i en el mercat de treball que pot tenir el “Real Decreto Ley 15/2017, de 6 de Octubre, de medidas urgentes en materia de movilidad de operadores económicos dentro del territorio nacional”.

Per a la Intersindical-CSC, un dels elements destacables del preavís i convocatòria de vaga general del 8 de novembre és la petició de derogació del Real Decreto Ley 15/2017. Aquest permet la sagnia d’empreses de territori català sense passar pels seus Consells d’Accionistes, fet que ha provocat la fuga de més de 2.000 empreses. Aquest Real Decreto Ley comporta -i comportarà en el futur- greus conseqüències econòmiques i socials per al conjunt del teixit productiu català.

El fet què aquest Real Decreto Ley del Gobierno espanyol estigui creat “ad hoc” per Catalunya fa imprescindible socialitzar-ne el contingut i impacte sobre el conjunt de la població catalana. Per aquest fet determinant, la Intersindical-CSC ha considerat atorgar-li un paper determinant a l’hora de convocar una vaga general, eina legal de les organitzacions sindicals.

La reivindicació de la vaga general convocada per la Intersindical-CSC cal situar-la en el marc d’una legítima protesta a l’actuació del poder executiu estatal tot reivindicant un canvi d’orientació en el contingut d’una política social i econòmica que considerem contrària als interessos sòcials i professionals dels treballadors catalans.

Despullem el Decreto Ley

L’article 285 de la Ley de Sociedades de Capital ha estat modificat anteriorment en tres ocasions, però ara, mitjançant el Real Decreto Ley 15/2017, el Gobierno del Reino de España el modifica unilateralment -en mig d’un escenari polític de xoc de legitimitats i intervenció de l’autogovern del país- usant-lo com a eina de pressió política per perjudicar la percepció social de l’economia catalana: sortint les empreses de Catalunya podran continuar operant dins el mercat europeu, amb euros i el paraigües del BCE…

A destacar pel què fa als accionistes, que se’ls substrau poder de decisió -directament lligat amb l’empresa i els seus fins i objectius- per atorgar-lo a uns Consells d’administració que no tenien aquests atributs. S’obre, doncs, un escenari d’opacitat corporativa. Això genera por i desconfiança als mercats, als treballadors, a les empreses, produint una mútua pèrdua de confiança que té ja un impacte negatiu sobre el teixit empresarial i productiu del país.

Un fet que ens ha cridat l’atenció és llegir com Foment del Treball assegura que el valor de les empreses que surten de Catalunya equival al 50% del seu PIB. La gran patronal “alerta” de fuga de capitals i de centenars d’empreses que abandonen les seves seus, els seus assessors jurídics recomanen canviar el domicili social per protegir a la societat de qualsevol legalitat paral·lela que intenti imposar la Generalitat… discurs polític, palmàriament polític.

I nosaltres ens preguntem: quina és la causa del trasllat de les empreses? Seguretat jurídica? La resposta ens l’ofereixen els economistes quan asseguren què el perill no és pel canvi de seus socials i fiscals, sinó el risc que aquests moviments puguin escampar la por i, per tant, comportar una frenada del consum i de la inversió, que són claus pel creixement del PIB.

Des de la Intersindical-CSC, entenem que el context polític -clarament representat pel Real Decreto Ley 15/2017- i social d’empobriment de la classe treballadora en un marc de precarietat alarmant, han estat determinants per convocar una vaga general.

@cscEconomiaDes de la Intersindical-CSC considerem important aportar tot un seguit de reflexions sobre la negativa afectació en el teixit productiu català i en el mercat de treball que pot tenir el “Real Decreto Ley 15/2017, de 6 de Octubre, de medidas urgentes en materia de movilidad de operadores económicos...SOM el sindicat independentista i de classe