A l’informatiu per als accionistes del Banc Sabadell del passat mes de gener, llegim en portada què “el Banc Sabadell guanya 710,4 milions d’euros” durant l’exercici 2016. També llegim què “els actius problemàtics” disminueixen en 2.961 milions d’euros, la morositat cau del 13,6% de 2013 al 6’1% de desembre de 2016…

Tot són notícies excel·lents, oi? Doncs no, no és pas així per a la plantilla del Grup Banc Sabadell. De bones notícies ben poques, per no dir-ne cap ni una.

Les persones que conformem la plantilla del Banc Sabadell hem de suportar càrregues de treball excessives; veiem com constantment es redueix el nombre de treballadors; veiem com se’ns força a excedir la nostra jornada laboral, estirar-la com si fos de goma afectant així la conciliació de la vida personal i laboral.

Així mateix, a nivell de les nostres economies personals, contemplem com es retallen cobraments d’incentius. A tall d’exemple: hem vist com el banc ha modificat el Punts Valora per a tot el personal de gestió, canviant unes regles de joc preestablertes, que no és altra cosa què una baixada de sou encoberta per obtenir més beneficis sense cap mena de contraprestació a canvi. Des de la CSC demanem al banc que aquest increment de punts sigui acompanyat d’un augment de les quantitats a percebre per la consecució d’objectius. Treballem per viure, no acceptem que ens vulguin fer viure per treballar.

I, per finalitzar, una reflexió que considerem fonamental per situar tot al seu lloc: l’empresa també està obtenint més beneficis a base d’empitjorar les nostres condicions objectives de treball. Això ho paguem amb la nostra salut, traient volums de feina cada cop més grans sense disposar -massa sovint- de les eines apropiades per a desenvolupar les noves tasques.

Hi ha qui diu, des de la resignació, què protestar no serveix de res. Nosaltres pensem tot el contrari, què és imprescindible dir en veu alta les injustícies perquè tota la plantilla actuem unida davant els diversos problemes que patim.

I no només expressem el nostre malestar, sinó què li diem públicament al Grup Banc Sabadell que els seus resultats econòmics també són producte de la feina quotidiana de milers d’empleats. De ben segur que la plantilla no cotitza en borsa, però és l’actiu més important del banc i aquest, sembla, ho ha oblidat.

Des de la CSC continuarem lluitant per defensar el llocs de feina i les condicions laborals de tota la plantilla. Perquè sabem del cert que el seus beneficis no són el nostre benestar, lluitem dia a dia pel conjunt de tots els companys i companyes del banc.

 

@cscAcció SindicalA l’informatiu per als accionistes del Banc Sabadell del passat mes de gener, llegim en portada què “el Banc Sabadell guanya 710,4 milions d’euros” durant l’exercici 2016. També llegim què “els actius problemàtics” disminueixen en 2.961 milions d’euros, la morositat cau del 13,6% de 2013 al 6’1% de desembre...SOM el sindicat independentista i de classe