dia-web

Ambdues categories d’assalariats hauran de rebre una compensació econòmica de 20 dies per any  treballat

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha sentenciat que l’Estat espanyol no pot discriminar en les indemnitzacions per acomiadament a treballadors fixos i temporals, de manera que ambdues categories d’assalariats hauran de rebre una compensació econòmica de 20 dies per any treballat.

La sentència exigeix als tribunals espanyols que reconeguin a tots dos tipus d’empleats per igual, mentre que la norma vigent a l’Estat espanyol estipula que els treballadors temporals han de ser indemnitzats amb entre 8 i 12 dies de sou per any de servei, o cap quantitat en el cas que siguin interins.

”El sol fet que aquest treballador hagi prestat els seus serveis en virtut d’un contracte d’interinitat no pot constituir una raó objectiva que permeti justificar la negativa al fet que aquest treballador tingui dret a l’esmentada indemnització”, sosté la part resolutiva de la sentència de la cort europea.

La sentència, que no admet apel·lació, dóna la raó a una treballadora del Servicio Madrileño de Salud (Comunidad de Madrid),  i conclou que la interpretació jurídica de les indemnitzacions als interins és aplicable també als temporals.

”Pel que fa a les condicions de treball, no podrà tractar-se als treballadors amb un contracte de durada determinada d’una manera menys favorable que als treballadors fixos comparables pel sol fet de tenir un contracte de durada determinada, tret que es justifiqui un tracte diferent per raons objectives”, diu la sentència, amb data del 14 de setembre.

Els magistrats europeus consideren que la legislació espanyola s’oposa a la clàusula 4 de l’Acord Marc sobre el treball de durada determinada, que figura en l’annex d’una Directiva de 1999 sobre el treball de durada determinada.

Això és així perquè, assenyalen, denega qualsevol indemnització per finalització de contracte al treballador amb contracte d’interinitat, mentre que permet la concessió de tal indemnització, en particular, als treballadors fixos comparables.

El sol fet que aquest treballador hagi prestat els seus serveis en virtut d’un contracte d’interinitat no pot constituir una raó objectiva que permeti justificar la negativa al fet que aquest treballador tingui dret a l’esmentada indemnització, diu la part resolutiva de la sentència.

@cscAcció Sindicalindemnització,laboral,legislació,sentènciaAmbdues categories d'assalariats hauran de rebre una compensació econòmica de 20 dies per any  treballat El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha sentenciat que l’Estat espanyol no pot discriminar en les indemnitzacions per acomiadament a treballadors fixos i temporals, de manera que ambdues categories d'assalariats hauran de...SOM el sindicat independentista i de classe