Portalada del Tribunal Supremo
Portalada del Tribunal Supremo

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha dictat una sentència en la qual estableix que la inaplicació d’un conveni col·lectiu (desvinculació) no pot tenir efectes retroactius, encara que s’hagi pactat així en l’acord pel qual es modifiquen les condicions laborals del conveni.

L’Alt Tribunal desestima en aquesta sentència les pretensions d’una empresa de seguretat que al desembre de 2013 va arribar amb una majoria dels representants dels treballadors de la Comunitat de Madrid un acord per despenjar-se durant l’exercici 2013 de les condicions de jornada laboral i salari recollides en el conveni estatal d’empreses de seguretat privada 2012-2014.

Sindicats espanyols van presentar llavors demanda de conflicte col·lectiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) per anul·lar l’acord de desvinculació. La seva demanda va ser estimada parcialment i el TSJM va procedir a anul·lar la part de l’acord referida a la retroactivitat dels seus efectes, en entendre que amb això es vulnerava la llei i la Constitución.

ASSA va interposar llavors un recurs de cassació davant el Supremo, al·legant que les parts negociadores poden pactar que els efectes econòmics d’un despenjament es retrotreguin a una data anterior.

L’Alt Tribunal examina en aquesta sentència l’àmbit d’aplicació temporal que pot tenir un acord de desvinculació per raons econòmiques en matèria de jornada laboral anual i salari, i més en concret si la inaplicació d’un conveni pot tenir efectes només a partir del moment en el qual es pacta o si és lícit que s’acordi retrotreure els efectes a un moment anterior.

En la seva sentència, de la qual ha estat ponent el magistrat José Manuel López García de la Serrana, el Tribunal Supremo reconeix que l’article 82.3 de l’Estatut dels Treballadors, en el qual es regulen els despenjaments, no limita expressament la possibilitat de donar eficàcia retroactiva al pacte modificatiu.

No obstant això, precisa que l’existència d’aquesta restricció legal “està implícita en el text de la norma, que comença establint que el conveni col·lectiu obliga a tots els inclosos en el seu àmbit d’aplicació durant tot el temps de la seva vigència”.

“D’aquest mandat s’infereix que el conveni col·lectiu és de forçosa aplicació mentre no s’acordi la seva inaplicació parcial, així com que aquesta inaplicació, la desvinculació o apartament de les coses en ell acordat només pot tenir efecte a partir del moment en què s’acorda“, subratlla el Suprem, que insisteix que els despenjaments “actuen cap al futur” i no cap al passat.

“Un simple acord”, no un conveni

En el seu recurs, l’empresa de seguretat ASSA argumentava que els articles 84.2 i 86.1 de l’Estatut dels Treballadors donen plena llibertat i autonomia als negociadors dels convenis per fixar la vigència dels seus pactes i preferència aplicativa als convenis d’empresa, el que autoritzaria la retroactivitat del despenjament.

El Suprem respon a aquest argument que en aquest cas no s’està davant d’un conveni col·lectiu negociat amb plena llibertat i autonomia que fixi la seva vigència, sinó davant d’un “simple acord” pel qual es concerta la inaplicació de certes condicions del conveni col·lectiu d’aplicació, “el que comporta que els efectes temporals de l’acord, la seva vigència, sigui diferent per existir limitacions que els negociadors d’aquest pacte han de respectar”.

Així mateix, l’Alt Tribunal recorda que l’única norma que conté l’article 82.3 de l’Estatut dels Treballadors sobre la vigència del pacte novatori (despenjament) és la que limita la seva durada a l’entrada en vigor d’un nou conveni col·lectiu que sigui aplicable a l’empresa.

@cscAcció Sindicaldespenjament conveni,efectes retroactius,laboral,negociació col·lectiva,Tribunal SupremoLa Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha dictat una sentència en la qual estableix que la inaplicació d'un conveni col·lectiu (desvinculació) no pot tenir efectes retroactius, encara que s'hagi pactat així en l'acord pel qual es modifiquen les condicions laborals del conveni. L'Alt Tribunal desestima en aquesta sentència...SOM el sindicat independentista i de classe