Foto: estoc CSC
Foto: estoc CSC

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicà el passat 20 de juny el reglament que regularà el nou model d’altes i baixes mèdiques per als treballadors afectats per incapacitat temporal.

– Quan entra en vigor el nou model?
A partir del pròxim 1de desembre serà quan tots els metges dels Serveis Públics de Salut hauran de regir-se per un nou sistema d’altes i baixes.

– Quines novetats inclouran els parts de baixa?
Una de les principals novetats d’aquest nou sistema és que els metges que donin la baixa a un treballador hauran de detallar en el mateix part de baixa la durada estimada del procés.

– Quin tipus de baixes pot haver-hi?
Les baixes es classificaran en funció de la seva durada. Aquesta podrà ser:

  • Molt curta, si és inferior a cinc dies naturals
  • Curta, de 5 a 30 dies naturals
  • Mitjana, si és de 31 a 61 dies
  • Llarga, si s’espera que estigui de baixa més de 61 dies.

– Com determinaran els facultatius la durada estimada del procés de baixa?
Els facultatius podran usar com a referència les taules de durada òptima de la baixa de diferents patologies que s’han anat elaborant amb les estadístiques i els estudis dels últims anys. Si bé, “la previsió inicial de la baixa podrà ser actualitzada a qualsevol moment en funció de com evolucioni la salut del treballador”, expliquen des del Ministerio de Ocupación y Seguridad Social.

– El treballador haurà de seguir anant a recollir l’alta mèdica?
En el cas de les baixes de durada “molt curta” ja no. Així, una altra de les novetats del nou model és que en les baixes de menys de cinc dies naturals, el facultatiu podrà emetre la baixa i l’alta del treballador en un mateix acte mèdic, amb el qual el treballador ja no haurà d’anar recollir el part que li autoritza a tornar a la feina.

– Quan caldrà acudir a la primera revisió de la baixa per incapacitat temporal?
En la resta dels casos de baixes la durada de les quals superi els cinc dies, en el part de baixa sempre haurà de figurar la data de la següent revisió. En aquest cas també hi haurà una novetat perquè la primera visita al metge haurà de ser al setè dia de l’emissió de la baixa per als casos de durades “curtes” i “mitjanes”; i al dia 14 per a les baixes “llargues”.

– Qui porta el control de les baixes de major durada?
Quan la durada de la malaltia vagi més enllà dels 365 dies, el control ja no ho duran a terme els serveis regionals de salut, sinó l’Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

– En quins terminis haurà de presentar el treballador els parts de baixa i d’alta?
El treballador haurà de presentar a la seva empresa la còpia dels parts de baixa i els successius parts de confirmació en els tres dies següents a la seva expedició. I haurà de comunicar l’alta al seu centre de treball en les següents 24 hores de rebre-la.

– Com ha d’actuar l’empresa quan rep un part de baixa d’un treballador?
La nova normativa detalla totes les dades que haurà de facilitar l’empresa al costat dels parts de baixa, confirmació o alta que present el treballador. En concret, l’empresa haurà de comunicar al INSS les dades de cotització del treballador per determinar la base reguladora de la prestació econòmica que li correspongui; la clau del codi nacional d’ocupació, de la província del centre de salut que ha emès el part, i les dades identificatives del procés mèdic i de l’empresa a través del sistema electrònic de la Seguretat Social.

– Podran les mútues de la Seguretat Social donar l’alta a un treballador que estigui de baixa per malaltia comuna?
No. Les mútues solament podran seguir donant altes si la baixa ha estat provocada per un accident laboral o per malaltia professional. Però, d’altra banda, sí podran continuar “sol·licitant” l’alta d’un treballador que està de baixa per malaltia comuna a la Inspecció Mèdica del Servei Públic de Salut.

Què passa un cop la mútua ha sol·licitat l’alta del treballador?
Si la Inspecció no contesta a la sol·licitud d’alta de la mútua en un termini de cinc dies, o si el Servei Públic de Salut de la comunitat autònoma denega l’alta, la mútua podrà sol·licitar aquesta alta a l’INSS directament. Els facultatius d’aquest organisme estatal hauran de respondre en un termini de quatre dies.

 

@cscAcció Sindicalalta,baixa laboral,CSC,laboral,mútuaEl Boletín Oficial del Estado (BOE) publicà el passat 20 de juny el reglament que regularà el nou model d'altes i baixes mèdiques per als treballadors afectats per incapacitat temporal. - Quan entra en vigor el nou model? A partir del pròxim 1de desembre serà quan tots els metges dels Serveis...SOM el sindicat independentista i de classe