A l’ICS Atenció Primària de Barcelona, vota’ns!

Condicions laborals i servei sanitari de qualitat: dos objectius irrenunciables.

Recuperació del poder adquisitiu i totes les condicions de treball perdudes pel personal des de 2010, marcant un termini per a la seva finalització

Per una sanitat pública de qualitat

 • Defensarem sense claudicacions una sanitat pública, universal i de qualitat.
 • Treballarem per simplificar i desburocratitzar l’administració de l’Atenció Primària, reduint el nombre d’organismes que intervenen en la seva gestió (Conselleria, CatSalut, ICS, consorcis sanitaris…), eliminant el desgavell de càrrecs de confiança que, massa sovint, fan més nosa que servei.
 • Transparència en la gestió i rendiment de comptes com a norma.

Adaptació de la sanitat a les noves necessitats de la població

Adequar les característiques dels llocs de treball a les noves demandes assistencials i a les necessitats d’especialització que comporten determinades funcions, redefinint les categories ja existents.

 

Normalització de la selecció i provisió dels llocs de treball

 • Establir una periodicitat rigorosa en les convocatòries dels processos de selecció.
 • Promoure l’Oferta Pública de totes les places vacants.
 • Establir convocatòries específiques de promoció interna per als grups E i D amb reconversió de places.

 

Racionalització del treball

 • Promoció de la jornada setmanal de 35 hores.
 • Negociació entre els treballadors i l’Administració de torns que permetin la flexibilització necessària per facilitar la veritable conciliació de la vida laboral i la vida familiar efectiva,tot mantenint la qualitat assistencial.
 • ŸDotació suficient de personal per a una atenció de qualitat basada en una contractació estable, segura i digna.
 • ŸFacilitats horàries per a la formació

Jubilació digna

 • ŸJubilació voluntària als 60 anys.Ÿ
 • Aplicació de la jubilació parcial.

Viure, no sobreviure: seguretat i treball saludable.

@cscAcció Sindicalacció sindical,delegats/des,eleccions,eleccions sindicals 2015,Institut Català de la Salut,laboral,vota'nsCondicions laborals i servei sanitari de qualitat: dos objectius irrenunciables. Recuperació del poder adquisitiu i totes les condicions de treball perdudes pel personal des de 2010, marcant un termini per a la seva finalització Per una sanitat pública de qualitat Defensarem sense claudicacions una sanitat pública, universal i de qualitat. Treballarem per simplificar...SOM el sindicat independentista i de classe