Des la CSC apostem per una administració al servei de la ciutadania i compromesa amb el país
Des la CSC apostem per una administració al servei de la ciutadania i compromesa amb el país
El pròxim dia 26 de febrer el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya escollirà les companyes i companys que ens representaran en les Juntes de Personal durant els pròxims 4 anys. Uns anys clau, que poden girar les institucions del nostre país com un mitjó. La Confederació Sindical Catalana ha presentat les candidatures a aquestes eleccions des de la perspectiva que ens és pròpia, com a organització nacional, a favor inequívocament de la plena sobirania de Catalunya, i també social, reivindicant la unitat d’acció per a la recuperació de les condicions de treball perdudes pel personal,  i el seu manteniment i increment, com a primer actiu que és de la nostra Administració.
apostem fermament per la independència del nostre país; per un nou país més democràtic, socialment just, al servei de les majories, lliure de corrupció i amb una legislació laboral que afavoreixi els interessos de la classe treballadora.
INTERSINDICAL-CSC, EL SINDICAT CATALÀ, sense cap lligam orgànic amb partits polítics ni amb sindicats estatals, fortament connectat amb els treballadors/es i amb el país, no podem quedar al marge del que la majoria de la societat catalana reclama. Apostem fermament per la independència del nostre país; per un nou país més democràtic, socialment just, al servei de les majories, lliure de corrupció i amb una legislació laboral que afavoreixi els interessos de la classe treballadora.
LA FEDERACIÓ D’ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES: el nostre model sindical es basa en principis democràtics i assemblearis, perquè estem farts de retallades, tant de les del Govern de la Generalitat com també les de l’estat espanyol, volem construir un nou país.
Defensem la unitat d’acció com a millor manera de plantar cara a les agressions rebudes; sense alliberats sindicals a temps complet i treballant sempre al vostre costat.
LA NOSTRA PROPOSTA PER ALS PRÒXIMS QUATRE ANYS
Volem tenir tan pes com sigui possible a l’Administració de la Generalitat, a fi de poder tenir la màxima incidència en les reivindicacions del dia a dia, tant personals com col·lectives, prioritzant l’interès col·lectiu al particular, sense oblidar-nos, però, de les necessitats i problemes que ens refereixin a nivell individual les companyes i companys.
Tampoc podem obviar el nostre compromís en la lluita per l’assoliment de la plena sobirania de Catalunya. Lluitarem per l’Estat propi per poder decidir nosaltres mateixos/es el model d’administració, que permeti serveis públics i de qualitat i ocupació pública digna i amb les condicions que mereixem.
En concret, ens comprometem a continuar lluitant per:
  • De manera immediata:

– Recuperació del poder adquisitiu i de totes les condicions de treball perdudes pel personal des del 2010, marcant un termini per a la seva finalització.
– Garantia de reposició dels efectius necessaris per a la prestació normal dels serveis.
– Compensació al personal interí per la retallada extraordinària que ha vingut patint els darrers anys. Un instrument podria ser la convocatòria d’un procés selectiu adequat a les tasques que es desenvolupen i tenint en compte l’especial sacrifici a què ha estat sotmès aquest personal.

  • El manteniment del caràcter públic dels serveis al conjunt de la ciutadania, començant per la sanitat, l’educació i els serveis a les persones més necessitades.
  • La implantació d’un catàleg de serveis públics, que inclogui el contingut mínim irrenunciable de cadascun d’ells, que ha de ser avaluat i millorat de manera periòdica.
  • La definició per llei de tots aquells serveis públics que no poden ser exercits de manera privada, ni tan sols a través de contractació administrativa.
  • Regulació per llei de la garantia de les condicions de treball acordades per al personal de l’Administració, de manera que no es puguin rebaixar a causa de contingències d’origen econòmic o polític.
  • Aquesta regulació ha de garantir també la provisió suficient de places  i de mitjans materials per a l’òptima prestació dels serveis púbics inclosos en el catàleg de serveis esmentat. L’avaluació de l’acompliment ha de ser objectiva i transparent i la funció directiva professional ha de garantir la condició de funcionàries de les persones que ocupin els llocs de direcció, de forma que aquest concepte no impliqui la privatització de facto de la provisió d’aquests llocs.

VOTA’NS!

@cscAcció Sindicaladministracions públiques,CSC,eleccions,eleccions sindicals 2015,independència,laboralEl pròxim dia 26 de febrer el personal funcionari de la Generalitat de Catalunya escollirà les companyes i companys que ens representaran en les Juntes de Personal durant els pròxims 4 anys. Uns anys clau, que poden girar les institucions del nostre país com un mitjó. La Confederació Sindical...SOM el sindicat independentista i de classe