Foto: agències
Foto: agències

La pensió no contributiva per invalidesa és una prestació econòmica individualitzada, de caràcter periòdic, per a persones d’entre els 18 i els 65 anys que tinguin una discapacitat física, psíquica o sensorial permanent, igual o superior al 65%, que no tinguin recursos econòmics suficients i no puguin acollir-se al sistema contributiu de pensions. Per a l’any 2014, el mínim de la pensió és de 91,48€ i el màxim de 365,90€  per 14 mensualitats a l’any.

Quan es tracta de persones amb discapacitat en un grau igual o superior al 75%, i que necessitin l’ajuda d’una altra persona per realitzar els actes més elementals de la vida quotidiana, com ara vestir-se, menjar, etc., s’incrementarà la pensió en un 50% sobre la quantia màxima (182,95 euros per a l’any 2014).

A qui va dirigit?

A les persones de nacionalitat espanyola i estrangers amb residència legal que compleixin els requisits establerts.

Aquesta prestació és incompatible amb el Fons d’Assistència Social (FAS) per vellesa o per malaltia, subsidi de garantia d’ingressos mínims, subsidi d’assistència de tercera persona de la LISMI i amb la condició de causant de la prestació econòmica per fill a càrrec de la Seguretat Social.

Podeu accedir als formularis de sol·licitud picant ací

@cscAcció Socialacció social,pensió no contributivaLa pensió no contributiva per invalidesa és una prestació econòmica individualitzada, de caràcter periòdic, per a persones d'entre els 18 i els 65 anys que tinguin una discapacitat física, psíquica o sensorial permanent, igual o superior al 65%, que no tinguin recursos econòmics suficients i no puguin acollir-se al sistema contributiu...SOM el sindicat independentista i de classe