Foto: agències
Foto: agències

Europa està finalitzant la seva avaluació de la legislació espanyola en la matèria, segons ha anunciat la comissària de Justícia, Martine Reicherts

EUROPA PRESS – BRUSSEL·LES

La Comissió Europea està acabant d’avaluar si la legislació sobre desnonaments d’Espanya s’ajusta a les normes de la UE que prohibeixen les clàusules abusives en els contractes celebrats amb consumidors i obrirà un expedient si detecta incompliments, segons ha dit la comissària de Justícia, Martine Reicherts, en resposta a una interpel·lació de l’eurodiputada de l’Esquerra Plural, Lidia Senra.

En la seva interpel·lació, Senra demanava a la Comissió que verifiqués si Espanya està actuant, en els procediments d’execució hipotecària, conforme a la legislació de la UE i a les diferents sentències del Tribunal de Justícia de Luxemburg (TJUE) que han declarat il·legals algunes disposicions de la normativa espanyola.

La comissària de Justícia confirma que les anteriors normes espanyoles sobre desnonaments “eren, tal com estaven formulades en aquest moment, incompatibles amb el dret de la UE”. En resposta a les deliveracions del TJUE, apunta Reicherts, Espanya “va modificar la disposició que impedia que els deutors interposessin recurs d’apel·lació contra la resolució que desestimés la seva oposició a l’execució, si aquesta es basava en l’existència d’una clàusula contractual abusiva en el contracte de préstec”. Ho va fer mitjançant un Reial decret de mesures urgents en matèria concursal el passat 5 de setembre.

“Encara que aquest és un primer pas positiu”, segons admet la responsable de Justícia, la Comissió “està ara acabant d’avaluar si Espanya compleix plenament el que es disposa” en la directiva sobre clàusules abusives en els contractes celebrats amb consumidors, en particular “tal com ha estat interpretada pel TJUE“.

“Com a guardiana dels Tractats, iniciarà, si escau, els procediments d’infracció prevists en l’article 258 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea”, conclou Reicherts. Respon així a la pregunta de l’eurodiputada de l’Esquerra Plural sobre què farà la Comissió per garantir que el Govern espanyol compleixi les sentències i “garanteixi el dret de les persones a un habitatge”.

@cscInternacionaldesnonaments,estat espanyol,internacional,UEEuropa està finalitzant la seva avaluació de la legislació espanyola en la matèria, segons ha anunciat la comissària de Justícia, Martine Reicherts EUROPA PRESS - BRUSSEL·LES La Comissió Europea està acabant d'avaluar si la legislació sobre desnonaments d'Espanya s'ajusta a les normes de la UE que prohibeixen les clàusules abusives en...SOM el sindicat independentista i de classe