Foto: agències
Foto: agències

Encara és possible anticipar el cobrament de la pensió sempre que hagi estat acomiadat abans d’abril de 2013 o quan la relació laboral s’acabi per un ERO o per causes objectives.

No tothom pot jubilar-se anticipadament

Aquest estiu milers de ciutadans han vist com s’han rebutjat les seves sol·licituds de jubilació, en tenir subscrit un conveni especial i interpretar-se que estaven donats d’alta. És a dir, no se’ls podia aplicar l’antiga llei amb la qual es podien jubilar als 61, sinó als 63. Al final, el Ministerio ha fet marxa enrere i tots aquests ciutadans podran jubilar-se anticipadament, encara que tinguin subscrit un conveni especial, sempre que compleixin amb la resta de requisits.

Els sistemes actuals per accedir a la jubilació anticipada

En aquests moments regeixen diversos sistemes per cobrar abans dels 65, un procés laberíntic que depèn gairebé de cada cotitzador i no es pot generalitzar.

Jubilació antiga als 61 anys.
Hi ha un grup de cotitzadors que encara es poden beneficiar del règim de jubilacions anticipades (fins a quatre anys abans de la jubilació ordinària) que estava vigent fins a desembre de 2012. Se seguirà aplicant la legislació anterior sempre que es tracti de persones que hagin estat acomiadades (ja sigui de forma improcedent, procedent, per ERO, etc.) abans de l’1 d’abril de 2013 i no tornin a donar-se d’alta en el sistema.

Això sí, hauran d’accedir a la jubilació anticipada abans de l’1 de gener de 2019. Per això, i sempre que compleixin els requisits mínims de cotització, seran els nascuts fins a 1957 els qui puguin jubilar-se anticipadament amb les normes de l’antic sistema.

Per exemple, aquest any poden accedir a aquesta modalitat els qui naixessin en 1953 i hagin cotitzat més de 30 anys, per complir en aquest exercici els 61. Però, per exemple, els qui naixessin en 1958 i haguessin de jubilar-se de forma ordinària als 65 (en 2023), si optessin per anticipar-se quatre anys, ja hauran superat la data límit de l’1 de gener de 2019 que imposa la llei per acollir-se a l’antic sistema. Per tant, hauran d’accedir a la jubilació anticipada per alguna de les altres vies que indica la llei.

Nova jubilació als 61 anys.
Independentment de la seva edat, és la data de l’extinció del seu contracte de treball la que marca la possibilitat d’acollir-se a l’antiga o a la nova jubilació anticipada. Si el seu acomiadament ha estat posterior a l’1 d’abril de 2013, segueix podent-ho fer als 61 (quatre anys abans de l’edat legal), però solament els qui hagin estat acomiadats per causes objectives, és a dir, tècniques, organitzatives, de producció o econòmiques, o a través d’un ERO.

@cscAcció Sindicalacció sindical,CSC,jubilació,jubilació anticipada,laboralEncara és possible anticipar el cobrament de la pensió sempre que hagi estat acomiadat abans d'abril de 2013 o quan la relació laboral s'acabi per un ERO o per causes objectives. No tothom pot jubilar-se anticipadament Aquest estiu milers de ciutadans han vist com s'han rebutjat les seves sol·licituds de jubilació,...SOM el sindicat independentista i de classe