Foto: agències
Foto: agències

Després de l’última ampliació, el pròxim 30 de setembre finalitza el termini per regularitzar les quotes de la Seguretat Social pels nous conceptes computables | Recordem que a finals del passat 2013 es va modificar la normativa, obligant a les empreses i als treballadors a cotitzar per determinats conceptes que fins llavors estaven exempts.

Llavors es va fixar un termini transitori per a l’ingrés de la diferència entre les quotes que s’abonaven i les que s’originaven amb l’aplicació de la nova normativa. Aquest termini, inicialment, finalitzava el 31 de maig de 2014, però va ser ampliat en diverses ocasions.

En concret es va prorrogar per primera vegada fins al 31 de juliol de 2014 i posteriorment fins al 30 de setembre. Per tant a finals d’aquest mes finalitzarà el període d’ingrés voluntari, pel que de no fer efectiu el pagament corresponent l’Administració podrà reclamar el mateix amb un recàrrec del 20% més els interessos de demora corresponent des d’aquesta data.

Les quotes a regularitzar seran aquelles compreses entre els mesos de desembre de 2013 a juliol de 2014. Des del passat mes d’agost ja és obligatòria la cotització i pagament de les quotes actualitzades que incloguin els nous conceptes subjectes a cotització.

No hi ha prevista una nova pròrroga, per tant totes aquelles empreses que no s’hagin posat al dia encara tenen tot just una setmana per fer-ho o hauran de fer front al pagament del recàrrec corresponent.

L’altra opció és demanar un ajornament, que haurà de tramitar individualment l’empresa amb l’Administració i que obligarà, en qualsevol cas, l’ingrés de les quotes corresponents a la cotització de la part que correspon als treballadors, ja que només es permet l’ajornament de quotes patronals.

@cscAcció SindicalCSC,laboral,quotes,seguretat socialDesprés de l'última ampliació, el pròxim 30 de setembre finalitza el termini per regularitzar les quotes de la Seguretat Social pels nous conceptes computables | Recordem que a finals del passat 2013 es va modificar la normativa, obligant a les empreses i als treballadors a cotitzar per determinats conceptes...SOM el sindicat independentista i de classe