Hi ha un factor que afecta especialment la salut de les dones: la doble jornada laboral, al centre de treball i a la llar
Hi ha un factor que afecta especialment la salut de les dones: la doble jornada laboral, al centre de treball i a la llar

Els riscos psicosocials són condicions de treball, derivades de l’organització del treball, de les quals tenim estudis científics suficients que demostren que perjudiquen la salut dels treballadors i treballadores.

Psico perquè ens afecten a través de la psique (conjunt d’actes i funcions de la ment) i social perquè el seu origen és social:  determinades característiques de l’organització del treball.

Aquests estudis identifiquen quatre grans grups de riscos psicosocials:

  1. L’excés d’exigències psicològiques del treball, quan cal treballar ràpid o de forma irregular, quan el treball requereix que amaguem els sentiments, callar l’opinió, prendre decisions difícils i de forma ràpida.
  2. La falta d’influència i de desenvolupament en el treball, quan no tenim marge d’autonomia en la forma de realitzar les nostres tasques, quan el treball no dóna possibilitats per aplicar les nostres habilitats i coneixements, quan manca de sentit per a nosaltres, quan no podem adaptar l’horari a les necessitats familiars o no podem decidir quan es fa un descans.
  3. La falta de suport social i de qualitat de liderat, quan cal treballar aïllat, sense suport dels superiors o companys i companyes, amb les tasques mal definides o sense la informació adequada i a temps. 
  4. Les escasses compensacions del treball, quan es falta al respecte, es provoca la inseguretat contractual, es produeixen canvis de lloc o servei contra la nostra voluntat, es dispensa un tracte injust o no es reconeix la feina, el salari és molt baix, etc.

A més a més, per a les dones hi ha un altre factor que afecta la salut: la doble presència. Al principi del segle XXI, les dones continuen realitzant i responsabilitzant-se majoritàriament, de la gran part o de tot, el treball domèstic i familiar. Això implica una doble càrrega de treball si ho comparem amb els homes. A més a més, però, el treball familiar i domèstic implica exigències que les dones han d’assumir de forma simultània a les del treball remunerat. Aquí és on entra l’àmbit laboral: l’organització del treball a l’empresa pot impedir la compatibilització d’ambdós feines, malgrat disposar d’eines i normativa per a la conciliació de la vida laboral i familiar.

L’origen de l’exposició a aquests riscos té a veure amb les estratègies d’organització del treball. És freqüent que aquestes estratègies impliquin tractar els treballadors i les treballadores com a mers instruments de treball ignorant que l’aprenentatge, l’autonomia, les relacions socials i l’estabilitat són necessitats humanes bàsiques que el treball a les empreses ha de respectar.

En la majoria d’empreses, l’organització del treball segueix basant- se en vells principis que releguen les persones a obeir ordres i realitzar tasques que altres han dissenyat i sobre les quals no es té cap influència. D’altra banda, cada cop més les estratègies empresarials fomenten la competitivitat entre companys.

Finalment, les condicions de treball cada cop ofereixen menys estabilitat i obstaculitzen més el control de les nostres vides fora de l’empresa.

Malgrat l’evidència científica sobre aquests riscos i el seu origen, els empresaris i alguns tècnics de prevenció mantenen que es tracta d’un problema de personalitat (“és fluix o és perversa”) o que respon a circumstàncies personals o familiars dels treballadors  (“està sol, s’ha divorciat, té tots els avis a càrrec seu, se li hi ha mort un familiar…”).

Des dels anys seixanta es realitza investigació sobre aquests factors, i a través d’aquesta s’ha demostrat que l’excés d’exigències psicològiques, la falta d’influència i de desenvolupament en el treball, la falta de suport social i qualitat de liderat i les escasses compensacions poden ser nocives per a la salut, independentment de la personalitat dels treballadors o de les seves circumstàncies personals o familiars.

Organització del treball, salut i riscos psicosocials

Podem acceptar que la personalitat i les circumstàncies personals i socials juguen un paper, però en l’àmbit de la prevenció el que importa són les condicions de treball, si aquestes provoquen o no una exposició nociva als riscos. No se’ns acut dir que

el soroll a l’empresa és un problema dels sords. El mínim que fem és avaluar si el soroll a l’empresa està en els límits establerts, independentment que un treballador pateixi sordesa abans d’entrar-hi a treballar. Per fer prevenció no hem de centrar-nos en la personalitat dels treballadors (que cadascú tingui la seva) ni en la seva situació social, el primer que hem de fer és determinar si les característiques de l’organització del treball impliquen exposicions nocives o no.

Els riscos psicosocials no són un problema individual, de personalitat o que respongui a circumstàncies personals o familiars, sinó que tenen el seu origen en les condicions de treball i, específicament, en les condicions de treball derivades de l’organització del treball.

@cscAcció SindicalCSC,hi ha un altre factor que afecta la salut: la doble presència,prevenció,salut laboralEls riscos psicosocials són condicions de treball, derivades de l’organització del treball, de les quals tenim estudis científics suficients que demostren que perjudiquen la salut dels treballadors i treballadores. Psico perquè ens afecten a través de la psique (conjunt d’actes i funcions de la ment) i social perquè el seu...SOM el sindicat independentista i de classe