Representants dels cinc estats signants a la ciutat de Fortaleza (Brasil).
Representants dels cinc estats signants a la ciutat de Fortaleza (Brasil).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els coneguts com a “països emergents” (BRICS) han acordat la creació del Banc de Desenvolupament, una alternativa al Banc Mundial que pot suposar un punt d’inflexió per al sistema financer internacional.

Els governs del Brasil, la Xina, Sud-àfrica, l’Índia i Rússia han signat un acord que dota la nova entitat internacional amb un capital inicial de 100.000 milions de dòlars. El nou banc, amb seu a Xangai (Xina), començarà a operar d’aquí a dos anys i s’hi podran integrar altres països.

Aquesta nova institució és la resposta dels països emergents -els anomenats BRICS- a les institucions occidentals, encapçalades pel Fons Monetari Internacional i el Banc Mundial. Els cinc estats que integren el Banc de Desenvolupament, representen pràcticament la meitat de la població i el 20% del PIB mundial.

Aquest banc serà una de les entitats financeres més grans del món i pot comptar amb capacitat de fixar les bases per a grans canvis econòmics.

@cscInternacionalBanc de Deasenvolupament,Banc Mundial,BRICS,economia,FMI                          Els coneguts com a 'països emergents' (BRICS) han acordat la creació del Banc de Desenvolupament, una alternativa al Banc Mundial que pot suposar un punt d'inflexió per al sistema financer internacional. Els governs del Brasil, la Xina, Sud-àfrica, l'Índia i Rússia han signat un acord que dota la nova entitat internacional amb...SOM el sindicat independentista i de classe