Amb l'excusa de "reduir l'absentisme laboral" es pretén implementar una bateria de mesures que atempten contra els drets i la salut de les persones treballadores.
Amb l’excusa de “reduir l’absentisme laboral” es pretén implementar una bateria de mesures que atempten contra els drets i la salut de les persones treballadores.

 

 :: Comunicat de la  Confederació Sindical Catalana (CSC)

Projecte de Llei de mútues, un greu atac als drets i a la salut de les persones treballadores

Des de la Confederació Sindical Catalana (CSC) volem expressar el nostre rebuig frontal a l’augment de capacitat d’ingerència de les mútues que està duent a terme el govern espanyol del PP.

Amb l’excusa de “reduir l’absentisme laboral” es pretén implementar una bateria de mesures que atempten contra els drets i la salut de les persones treballadores. Les grans beneficiàries seran les mútues –entitats privades, nominalment sense afany de lucre- que ara passaran a anomenar-se “mútues de la Seguretat Social”, un altre clar exemple de drenatge del públic cap al privat.

L’aplicació d’aquesta reforma tindrà dues conseqüències especialment greus per al conjunt dels i les treballadores d’aquest país:

1.- compromet els drets dels i les treballadores a la salut pròpia en deixar en mans d’entitats de caràcter privat la recuperació de la persona malalta sota criteris arbitraris i, al mateix temps, ataca la línia de flotació del dret a la protecció social.

2.- buida més competències de l’àmbit públic per a transvasar-les a entitats que es mouen estrictament per interessos econòmics, primant els beneficis davant la salut de les persones. Un altre clar exemple del desmantellament de l’àmbit públic que estan duent a terme les polítiques neoliberals.

Davant aquesta nova agressió als drets col·lectius, des de la Confederació Sindical catalana (CSC) fem una crida als agents i moviments socials a mobilitzar-se, dins d’un marc d’unitat d’acció, a favor de l’àmbit públic i en contra d’aquesta privatització de la gestió de la salut dels i les treballadores d’aquest país.

El futur del nou estat que estem creant passa, indefugiblement, per la recuperació de l’àmbit públic de tot allò que ha estat privatitzat i usurpat a les classes populars. Només així podrem garantir un futur de protecció i garanties socials per al conjunt de la població.

Confederació Sindical Catalana (CSC)
21 de juliol de 2014
Barcelona, Països Catalans

 

:: Continguts bàsics del Projecte de Llei

Les mútues són associacions d’empresaris, nominalment sense ànim de lucre, que tenen com a objectiu la col·laboració en la gestió de la Seguretat Social. A tot l’estat espanyol s’ocupen de la gestió de les contingències professionals de gairebé 13 milions de treballadors/es, les contingències comunes de més d’11 milions i el cessament d’activitat de gairebé 600.000 autònoms.

  • Concedirà més capacitat d’intervenció a les mútues en les baixes mèdiques per malaltia comuna amb l’objectiu de “reduir l’absentisme laboral injustificat”.
  • Alta mèdica: no podran donar l’alta a un treballador, però podran fer el seguiment de la prestació d’incapacitat laboral des del primer dia de la baixa i formular una proposta d’alta mèdica. La proposta la faran al metge de capçalera i aquest haurà de decidir en cinc dies si segueix la seva recomanació. Si el metge no dóna cap resposta, la mútua s’adreçarà llavors a l’Institut Nacional de la Seguretat Social per sol·licitar l’alta del treballador. L’organisme tindrà llavors un termini de quatre dies per pronunciar-se.
  •  Estableix el canvi de la denominació actual -mútues d’accidents de treball i malalties professionals-, que passaran a dir-se “mútues de la Seguretat Social”.


:: Informació relacionada:

Amb el projecte de llei sobre incapacitat temporal aprovat divendres 18 de juliol, s’acaben els comunicats de baixa setmanals.

Per altra banda, el projecte de llei sobre incapacitat temporal (IT) es notarà a l’hora de demanar una baixa. Ja no s’haurà d’anar a buscar la confirmació de baixa setmanal. Es prendrà com a referència una taula orientativa de duració estimada de la baixa del treballador en funció de la malaltia, l’edat, la professió, etc. Tenint en compte això, es proposarà una periodicitat o una altra. A la pràctica, això significa que un treballador que hagi d’estar de baixa ja no haurà d’anar cada setmana a confirmar la baixa, sinó que el metge li anirà donant cita en funció de les taules orientatives.

@cscAcció Sindicalincapacitat temporal,mobilització,mútues,privatització,projecte de llei,salut laboral   :: Comunicat de la  Confederació Sindical Catalana (CSC) Projecte de Llei de mútues, un greu atac als drets i a la salut de les persones treballadores Des de la Confederació Sindical Catalana (CSC) volem expressar el nostre rebuig frontal a l'augment de capacitat d'ingerència de les mútues que està duent a...SOM el sindicat independentista i de classe