L'augment de la sinistralitat fa més urgent que mai l'enfortiment de la prevenció de riscos i salut laboral així com l'establiment d'una normativa contractual que asseguri la seguretat de les persones treballadores i la qualitat de l'ocupació.
L’augment de la sinistralitat fa més urgent que mai l’enfortiment de la prevenció de riscos i salut laboral així com l’establiment d’una normativa contractual que asseguri la seguretat de les persones treballadores i la qualitat de l’ocupació.

Des de la Confederació Sindical Catalana (CSC) contemplem amb preocupació l’alarmant augment de la sinistralitat laboral que s’està produïnt en un moment d’especial desregulació i precarització dels models de contractació.

Segons dades del Ministerio de Ocupación y Seguridad Social 234 treballadors/es van morir en accident laboral els cinc primers mesos de l’any, 16 més que en igual període del 2013, un augment en termes relatius del 7,3%. Un total de 186 d’aquestes morts es van produir durant la jornada de treball, dues més que en els cinc primers mesos del 2013 (+1,1%).

Els 48 accidents mortals restants registrats fins al maig van ser in itínere (des de la feina a casa i viceversa) augmentant un 41,2% més que els registrats els cinc primers mesos del 2013.

Per sectors, en la construcció van morir 26 treballadors/es (+4%); en serveis 91 treballadors fins al maig (-16,5%); en la indústria es van produir 39 accidents mortals (+25,8%); en l’agricultura van morir 30 treballadors (+57,9%).

Pel que fa als accidents laborals amb baixa, entre el gener i el maig es van comptabilitzar 196.807 (un 3,8% més respecte al mateix periode de 2013).

Del conjunt d’accidents, 170.265 es van registrar al lloc de treball i 26.542 van ser in itinere. Els primers van augmentar un 4% respecte al mateix període del 2013, i els segons van pujar el 2,6%.

Els accidents lleus amb baixa al lloc de treball van sumar 168.748 fins al maig (+ 4%) més, i els greus van arribar als 1.331 (+0,3%). D’accidents in itínere, se’n van registrar 26.141 de caràcter lleu (+2,6%) i 353 de gravetat (+0,9%).

Per sectors, serveis registraren el nombre més elevat d’accidents amb baixa en jornada de treball, 105.527 (+4,5%); indústria 35.270 accidents (+0,3%); construcció 16.352 (-0,3%), i sector agrari 13.116 (+17,9%).

Tot plegat, unes dades que fan més urgent que mai l’enfortiment de la prevenció de riscos i salut laboral –en l’aspecte formatiu, de dotació i en el sancionador- així com l’establiment d’una normativa contractual que asseguri la seguretat de les persones treballadores i la qualitat de l’ocupació.

Justament tot el contrari del que s’està fent actualment sota l’empara de la crisi i la desocupació.

 

@cscIntersindical-CSCaccident,accident in itinere,sinistralitat laboralDes de la Confederació Sindical Catalana (CSC) contemplem amb preocupació l'alarmant augment de la sinistralitat laboral que s'està produïnt en un moment d'especial desregulació i precarització dels models de contractació. Segons dades del Ministerio de Ocupación y Seguridad Social 234 treballadors/es van morir en accident laboral els cinc primers mesos...SOM el sindicat independentista i de classe