La via del Reial decret llei permet al Govern aprovar normes amb rang de llei sense haver de passar per les Corts, el que suprimeix-com critiquen alguns juristes-el procés democràtic d'esmenes, el debat parlamentari, les votacions i la publicitat dels textos legals. Així, la ciutadania no sap quines decisions s'han pres fins que, ja en vigor, el text es publica al BOE.
La via del Reial decret llei permet al Govern aprovar normes amb rang de llei sense haver de passar per les Corts, el que suprimeix-com critiquen alguns juristes-el procés democràtic d’esmenes, el debat parlamentari, les votacions i la publicitat dels textos legals. Així, la ciutadania no sap quines decisions s’han pres fins que, ja en vigor, el text es publica al BOE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicat 7 juliol de 2014 a “El BOE nuestro de cada dia

El BOE del dissabte recull el Reial decret llei d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència | Es tracta d’una norma de 172 pàgines, amb rang de llei, que va entrar en vigor el dia 5 i que inclou aspectes que van des dels registres civils fins als dipòsits bancaris passant per l’augment de places a l’Exèrcit, actes sobre una exposició de Picasso, becaris, hotels als ports o els preus del gas natural, entre moltes altres coses.

La via del Reial decret llei permet al Govern aprovar normes amb rang de llei sense haver de passar per les Corts, el que suprimeix-com critiquen alguns juristes-el procés democràtic d’esmenes, el debat parlamentari, les votacions i la publicitat dels textos legals. Així, la ciutadania no sap quines decisions s’han pres fins que, ja en vigor, el text es publica al BOE.

La Constitución espanyola limita aquest mecanisme d’aprovació de textos legals per la via ràpida per a casos “d’extraordinària i urgent necessitat”. En el termini màxim d’un mes, el decret passarà pel Congrés per a ser ratificat.

A continuació resumim els titulars més importants perquè el lector pugui valorar quina és la relació entre ells-i amb el títol de la norma-i si existien de veritat raons d’extraordinària i urgent necessitat en cadascun dels casos per aprovar-los, sense passar pel Congrés, via Reial decret llei:

 • L’Estat pagarà gairebé 164 milions a Gas Natural en cinc anys pel gasoducte del Magrib.
  El text reconeix el deute de gairebé 164 milions amb Gas Natural vinculada al gasoducte del Magrib, que es recuperarà en cinc anys a raó de 32,7 milions a l’any i que sorgeix del laude de la Cort d’Arbitratge de París, que va fallar a en contra de la companyia gasista en la seva pugna amb l’empresa pública algeriana Sonatrach. Aquestes quantitats apareixen en l’apartat que modifica el mercat del gas, que marca que les empreses rebran els ingressos suficients per satisfer el cost de producció i distribució de gas natural, que s’anirà liquidant de forma progressiva. Si hi ha dèficit, no podran abaixar el preu de la factura. “Mentre hi hagi quantitats pendents d’amortitzar d’anys anteriors, els peatges i cànons no podran ser revisats a la baixa”. A més, crea el Fons Nacional d’Eficiència Energètica i estableix les quotes anuals d’estalvi energètic que hauran d’assumir les empreses de gas, electricitat i petroli.

 

 • El Govern cedeix el Registre Civil als registradors.
  A partir del 15 de juliol de 2015, seran els registradors els responsables d’aquest servei, fins ara a càrrec dels jutges. La norma assegura que seguirà sent gratuït per als ciutadans, tot i que no estableix de forma clara la quantia que cobraran els registradors per l’encàrrec. Malgrat la importància d’aquest canvi, queda plasmat en la disposició addicional 20 i següents.

 

 • Impost als dipòsits bancaris del 0,03%.
  El Reial decret llei inclou una quota als dipòsits bancaris, un impost que serà ingressat a les comunitats autònomes depenent de la zona on estigui radicada la seu de l’entitat o la sucursal. El Govern ja va posar en marxa aquest impost, tot i que ho va fer al 0%, per a anul·lar les taxes que s’estaven aprovant en diverses comunitats autònomes. El que fa ara és posar-li un valor, aquest 0,03%.

 

 • Defensa pot contractar 200 militars més.
  El Govern ha autoritzat la convocatòria de 200 places extraordinàries per a oficials i sotsoficials de nou ingrés el 2014. Tot i que la contractació de funcionaris està congelada amb caràcter general, hi ha algunes matèries en què es permet una taxa de reposició del 10%, com és el cas de l’Exèrcit. L’autorització extraordinària aprovada avui se suma a aquest 10%. Així, en total, el 2014 es convocaran 400 places de nou ingrés.

 

 • Bonificacions en la quota de la Seguretat Social per a contractes a joves (i més treball i menys formació en el contracte dual).
  Com es va anunciar al Consell de Ministres, el Govern ha creat el registre del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, al qual podran inscriure els desocupats durant més d’un mes d’entre 16 i 25 anys (fins a 30 en el cas de discapacitat major del 33 %). El registre és telemàtic-excepte en casos excepcionals-i els requisits inclouen tenir nacionalitat espanyola o permís de residència i no haver rebut formació de més de 40 hores en l’últim mes. Les empreses que contracten els participants de forma indefinida o amb un contracte fix discontinu podran rebre una bonificació mensual en la seva quota de la Seguretat Social de 300 euros durant sis mesos i fins al 30 de juny de 2016. Per accedir a les bonificacions, els empresaris han de mantenir el nivell d’ocupació (general i indefinit) consolidat amb la nova contractació, però no es tindran en compte cessaments per causes objectives. El que no va explicar ahir el Govern és que la creació d’aquest registre per a joves a l’atur estarà, a partir d’ara, vinculat als incentius als contractes duals, de formació i ocupació, creats el juliol de 2013. A més, el Reial decret llei amplia el temps de treball d’aquests empleats, que pot arribar al 75% (fins ara es dividia a la meitat entre el temps de formació i el de treball).

 

 • El cinema de poble no pot ser d’estrena.
  El Govern regula el registre d’empreses cinematogràfiques i audiovisuals, al qual se sumaran d’ofici les companyies que demanin ajudes, per exemple. En les referències del Consell de Ministres s’explica que es tracta d’una mesura per simplificar els processos, però no s’avança altra mesura inclosa en aquest paquet i que poc té a veure amb aquests fins: prohibeix projectar pel·lícules amb menys d’un any d’antiguitat des de la seva estrena en sales en cinemes d’administracions públiques (per exemple, ajuntaments) amb entrades a preus gratuïts o simbòlics. A menys, això sí, que els distribuïdors donin permís perquè consideren que no perjudica la seva activitat comercial.

 

 • Tot a punt per a la privatització d’Aena.
  La norma inclou diverses mesures per aplanar el camí a la privatització parcial d’Aena, començant pel nom. Aena Aeroports passa a ser la societat mercantil Aena, SA, el 49% es privatitzarà. La fins ara entitat pública Aena passa a denominar-ENAIRE i serà l’encarregada de supervisar la gestió dels aeroports i exercir d’intermediari entre el Govern i la nova Aena. El DORA (Document de Regulació Aeroportuària) regularà aquestes relacions, el nivell de servei i les taxes, que es congelen fins a 2025. Entre les condicions de funcionament, destaca que la societat mercantil no podrà tancar aeroports d’interès general (42, en l’actualitat) d’un valor de més de 20 milions d’euros sense autorització expressa del Govern. A més, estableix els mecanismes per compensar l’entitat en cas que no s’arribi a un mínim de passatgers estimat. En paral·lel, deixa clar que serà el Govern qui estableixi els serveis mínims en cas vaga.

 

 • Imposició de taxes màximes per cobrament amb targeta.
  El que paguen els establiments per cada transacció amb targeta de crèdit o dèbit ja té límit. En les de dèbit, la taxa d’intercanvi no podrà superar el 0,2% (amb un màxim de set cèntims) i, si la transacció és menor de 20 euros, no podrà superar el 0,1%. En les de crèdit aquestes quantitats són del 0,3% i el 0,2%, respectivament. Les entitats no podran passar aquest càrrec al client i han d’informar el Banc d’Espanya de les seves tarifes, que es publicaran a la web.

 

 • Bonificació total de la quota dels becaris i altres impostos.
  Ocupació bonificarà a les empreses el 100% de la quota de la Seguretat Social dels estudiants en pràctiques a partir de l’1 d’agost. A més, els autònoms amb rendiments nets inferiors a 15.000 euros pagaran un IRPF del 15%. En paral·lel, marca l’establiment de les Empreses de Treball Temporal (ETT) com agències de col·locació i formació.

 

 • Arriba la regulació dels drons.
  Els avions no tripulats civils han de tenir matrícula que els identifiqui. A més, aquells de més de 25 quilograms s’han d’inscriure en el registre de matrícula d’aeronaus. Només podran utilitzar-se de dia, en condicions meteorològiques favorables i, en alguns casos, allunyats de zones urbanes. La norma estableix el seu ús, més enllà dels fins militars, en treballs “tècnics o científics”.

 

 • La norma obre la porta a instal·lar hotels i restaurants en ports del patrimoni històric.
  Fins ara, la prohibició de construir instal·lacions hoteleres en ports en desús que formen part del patrimoni històric es podia aixecar, prèvia concessió, per als fars. La norma amplia aquests permisos a la resta d’instal·lacions portuàries i el temps de concessió passa a ser d’un màxim de 50 anys.

 

 • Un suport al turisme, a qualsevol hora i a qualsevol lloc.
  El Govern estableix que, a partir d’ara, els municipis amb més de 100.000 habitants i més de 600.000 pernoctacions anuals (o més de 400.000 passatgers de creuers) a l’any hauran d’establir zones turístiques amb llibertat d’horaris comercials. Si no ho fan, tot el municipi serà declarat com a tal. S’estrenen en aquesta llista Gijón, la Corunya, Oviedo, Jerez de la Frontera, Almeria, Donostia, Santander, Salamanca, Marbella i Lleó. A més, a partir d’ara l’obertura, trasllat o ampliació d’establiments comercials no necessita autorització, només un certificat en el cas que puguin produir danys mediambientals o al patrimoni. Ja no s’hauran d’argumentar raons econòmiques (demanda, competència a la zona …).
 • L’ICO concedeix un préstec de 115 milions a l’Ajuntament de Lorca.
  D’aquests, 103 estan destinats a pagar les ajudes que concedeix el consistori després del terratrèmol de 2011 i la resta al procés de reconstrucció. A més, l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) avalarà a empreses que demanin préstecs a organitzacions multilaterals i institucions financeres internacionals per a la seva internacionalització per un màxim de 1.200 milions i durant un any.
 • Tens dret que et portin el butà a casa i commemoraran Picasso.
  Entre les mesures d’aquest combinat legal trobem l’obligatorietat de les empreses amb més quota de mercat a enviar a casa el gas envasat. En península i Balears és Repsol; a Canàries, Disa Gas. I a Ceuta i Melilla, Atles. I, per cert, la celebració dels 120 anys de la Primera Exposició de Picasso a la Corunya ha estat declarat esdeveniment d’excepcional interès públic. Una mica de tot.

Aquesta no és la primera vegada que el Govern utilitza el Reial decret llei per esquivar el tràmit parlamentari ni que agrupa mesures de molt diferents àmbits en una mateixa norma (ací, un altre exemple destacable). De fet el 2007 el Tribunal Constitucional va tombar el Reial Decret Llei de la reforma laboral del 2002 perquè considerava que no s’havien justificat les raons d’urgència en la seva aprovació.

@cscEconomiaBOE,cop de decret                            Publicat 7 juliol de 2014 a 'El BOE nuestro de cada dia' El BOE del dissabte recull el Reial decret llei d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència | Es tracta d'una norma de 172 pàgines, amb rang de llei, que va entrar en vigor el...SOM el sindicat independentista i de classe