Les diferències permeten entendre més coses de nosaltres mateixos. Sempre i quan sapiguem superar el parany dels mots -el nom no fa la cosa- ens cal fer un reset per tal de saber exactament de què parlem més enllà de les etiquetes.
Les diferències permeten entendre més coses de nosaltres mateixos. Sempre i quan sapiguem superar el parany dels mots -el nom no fa la cosa- ens cal fer un reset per tal de saber exactament de què parlem més enllà de les etiquetes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carles Sastre – 28/05/2014 – Quebec

Quebec té uns 8.200.000 habitants en una extensió de tres vegades l’Estat Francès, això ens situa en densitats baixes i molta distància a recórrer. Aquest no és un tema menor.

Des de la CSN es defineixen com nacionals perquè a Canada poden operar organitzacions sindicals no canadenques, de fet hi ha sindicats dels USA.

La CSC és una confederació de sindicats de base, és a dir d’empresa sota el principi del taller tancat (closed shop): a una empresa si hi ha majoria de treballadors inscrits (sindicalitzats) es constitueix un sindicat de base, legitimat de cara a la negociació col·lectiva, que al seu torn es confedera en una estructura organitzativa, per tant només hi ha un sindicat per empresa o centre de treball.

Tot el desplegament dels tallers tancats ve de l’època del New Deal als EUA, època en què s’hi van introduir dos elements importants: el dret de vaga i de tancament patronal (lockout) només es poden iniciar en els 80 dies d’inici de negociació d’un conveni. El segon element a destacar és que els treballadors sota el paraigua d’un conveni, la majoria d’empresa, resten obligats a cotitzar al sindicat durant la vigència del mateix. La sindicalització és sinònim de cobertura convencional, ja que la resta de treballadors no sindicats està sotmès a la normativa bàsica, de mínims.

El congrés de la CSN – sota el lema “J’y crois”, ·Hi crec”- compta amb la participació de 1.621 delegats (939 homes i 682 dones) i de diverses representacions internacionals, bàsicament americanes i francòfones. Com a Confederació Sindical Catalana (CSC) és la primera vegada que hi participem i, per a nosaltres, és tot un plaer i certifica el reconeixement internacional creixent de la nostra organització, ara a nous territoris com ara Nord-amèrica.

Aquest també és un congrés diferent dels que estem acostumats. Estem acostumats a congressos rígids: informe, pressuposts, ponències (polítiques i d’organització), eleccions de càrrecs i resolucions. I això, aquí al Quebec, no s’estila ja que el model és un congrés molt dinàmic amb plenaris, tallers, conferències -tant tècniques com acadèmiques- taules rodones, entrevistes, activitats fora de format…

Per dir-ho d’alguna manera, és un congrés a l’americana, aquesta és la impressió que percebo, amb un plantejament tant de ritmes com d’interaccions molt televisiu; de vegades es té la impressió d’estar en un plató, sense que això desmereixi gens la qualitat ni l’interès de les intervencions. És un model completament diferent del que estem acostumats.

El més important, però, és verificar que en el fons els problemes i les propostes de solucions no són gaire diferents de les que observem des de casa nostra, i que de les formes també se’n pot aprendre.

Les diferències permeten entendre més coses de nosaltres mateixos. Sempre i quan sapiguem superar el parany dels mots -el nom no fa la cosa- ens cal fer un reset per tal de saber exactament de què parlem més enllà de les etiquetes.

@cscInternacionalCongrés,CSC,CSN,internacional,Quebec                        Carles Sastre – 28/05/2014 – Quebec Quebec té uns 8.200.000 habitants en una extensió de tres vegades l'Estat Francès, això ens situa en densitats baixes i molta distància a recórrer. Aquest no és un tema menor. Des de la CSN es defineixen com nacionals perquè a Canada poden operar organitzacions sindicals...SOM el sindicat independentista i de classe