La decisió, de la Sala General, senta doctrina i inclou dins d'aquest tipus de sinistres aquells supòsits en què el treballador ha de desplaçar una llarga distància des del seu domicili familiar fins al seu lloc de residència habitual per raons laborals.
La decisió, de la Sala General, senta doctrina i inclou dins d’aquest tipus de sinistres aquells supòsits en què el treballador ha de desplaçar una llarga distància des del seu domicili familiar fins al seu lloc de residència habitual per raons laborals.

Creix el nombre de treballadors i treballadores que duen a terme la seva feina lluny del seu habitatge habitual. Els avenços en infraestructures i l’increment de la mobilitat laboral que genera la crisi són algunes de les raons que expliquen un canvi que acaba d’assumir el Tribunal Supremo (TS) en una sentència que amplia el concepte d’accident in itinere.

La decisió, de la Sala General, senta doctrina i inclou dins d’aquest tipus de sinistres aquells supòsits en què el treballador ha de desplaçar una llarga distància des del seu domicili familiar fins al seu lloc de residència habitual per raons laborals.

Aquesta nova doctrina ampliarà les prestacions que han de cobrir les mútues i la Seguretat Social, però no afectarà les empreses llevat que el vehicle sinistrat els pertanyi.

Fins ara, l’accident in itinere era aquell que passava en un desplaçament del domicili (personal o de la parella o un familiar) cap a la feina. La decisió inclou el que té lloc entre dos domicilis en cap de setmana, el d’arrelament i el nou proper al lloc de treball.

El Supremo anul·la una sentència de la Sala del Social del Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó de juliol de 2012 que va estimar el recurs interposat per Ibermutuamur contra una sentència anterior d’un Jutjat del Social de Lleó. El jutge d’instància havia donat la raó a un treballador que va patir un accident de trànsit un diumenge de març de 2009 a la nit, quan es desplaçava des del seu domicili a Puente Almluhey (Lleó) fins Almazán (Soria), on residia causa de la seva treball.

La mútua va rebutjar la contingència professional de la baixa que va patir aquest treballador, que manipulava maquinària pesada, al no considerar que l’accident s’hagués produït in itinere. La demanda del treballador es va estimar en primera instància, si bé posteriorment va ser anul·lada pel Tribunal Superior de Justícia.

El Supremo confirma la sentència inicial en estimar que la interpretació de les normes “s’ha d’adaptar a la realitat social”, tal com estableix l’article 3 del Codi Civil i considera que s’ha de resoldre “a la vista de l’evolució de les noves formes de organització del treball i de la pròpia distribució d’aquest en la llar familiar” que està imposant “unes exigències de mobilitat territorial que obliguen els treballadors a ajustos continus en el lloc de treball que no sempre poden traduir-se en un canvi de domicili i que tenen en molts casos caràcter temporal”.

Tot això, segons l’Alt Tribunal, determina que, “si es vol respectar la voluntat del legislador en els temps presents”, caldrà reconèixer que en supòsits com el present

“a efectes del punt de partida o retorn del lloc del treball pot jugar , segons les circumstàncies del cas, tant el domicili del treballador en sentit estricte com la residència habitual a l’efecte de treball “.

El TS considera que concorren els elements que defineixen l’accident in itinere perquè la finalitat principal del viatge segueix estant determinada per la feina, “ja que aquest fixa el punt de tornada i es parteix del domicili de l’empleat”.

David Díaz, soci director de laboral de Baker & McKenzie, apunta que aquesta sentència entén que el “accident laboral és un concepte dinàmic que s’ha d’adequar als hàbits i pràctiques del moment. Avui ja és normal que es treballi lluny de la residència d’arrelament per diverses raons i el Suprem considera que aquesta realitat ha de tenir cobertura “, constata. “Sobretot, en el cas de l’accident in itinere, en què la legislació és molt parca i és la jurisprudència la que estableix les pautes a seguir”, afegeix Díaz.

@cscAcció Sindicalaccident,accident in itinere,baixa,desplaçamentxa,legislació,mútuesCreix el nombre de treballadors i treballadores que duen a terme la seva feina lluny del seu habitatge habitual. Els avenços en infraestructures i l'increment de la mobilitat laboral que genera la crisi són algunes de les raons que expliquen un canvi que acaba d'assumir el Tribunal Supremo (TS)...SOM el sindicat independentista i de classe