Les eleccions per a escollir la composició del Parlament Europeu se celebraran el diumenge 25 de maig
Les eleccions per a escollir la composició del Parlament Europeu se celebraran el diumenge 25 de maig
En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) número 6619, de 9 de maig de 2014, s’ha publicat la regulació de la participació de les persones treballadores en la jornada electoral del pròxim dia 25 de maig, en què s’escolliran els membres del Parlament Europeu. Podeu descarregar la informació íntegra picant ací.
Això us pot afectar si aquell dia treballeu, sou membres de la Mesa Electoral o si sou interventors/es o apoderats/des:
Si et toca treballar el dia de les eleccions: si la teva jornada coincideix en 4 hores o més amb la jornada electoral, tens 4 hores de permís retribuït no recuperable. Si la teva jornada laboral coincideix entre 2 i 4 hores amb la jornada electoral, tens 2 hores de permís retribuït no recuperable. Si el teu horari no arribés a coincidir 2 hores amb el de la jornada electoral, no tens dret a cap permís. Hauràs de demanar un justificant de votació, ja que te’l poden demanar.
Si et toca ser membre de mesa o interventor/a: si et toca treballar aquell dia, t’han de donar permís retribuït la jornada completa del dia de la votació i, a més, les 5 primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior. Si el dia 25 no et toca treballar, també tens lliures les 5 primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior.
Si ets nomenat/da apoderat/da: tan sols en el cas que durant aquell dia no gaudissis de descans setmanal, has de gaudir de permís retribuït la jornada electoral completa.
Si haguessis de treballar la nit anterior i fossis membre de mesa, interventor/a o apoderat/da pots demanar canvi de torn per poder descansar la nit anterior a les eleccions.
Si el salari a percebre està constituït en part per una prima o incentiu, si ets una persona amb dret a permís per al dia de les eleccions, la part esmentada corresponent a aquell dia s’ha de calcular d’acord amb la mitjana percebuda per aquest concepte en els sis mesos treballats immediatament anteriors.
Vot per correu: si exerceixes les teves funcions lluny del teu domicili habitual o en altres condicions que dificultin el dret de vot el dia de les eleccions, se t’ha de concedir un permís de com a màxim 4 hores per poder exercir el teu vot per correu. D’aquest permís se’n podrà gaudir des de la data de la convocatòria fins al 15 de maig de 2014.
@cscAcció SindicalDOGC,eleccions europees,normativaEn el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) número 6619, de 9 de maig de 2014, s'ha publicat la regulació de la participació de les persones treballadores en la jornada electoral del pròxim dia 25 de maig, en què s'escolliran els membres del Parlament Europeu. Podeu descarregar...SOM el sindicat independentista i de classe