La jurisprudència de l'alt tribunal aprecia que la gravetat de l'incompliment del deure d'abonar puntualment els salaris ( article 4,2 de l'Estatut dels Treballadors ) "és de naturalesa objectiva , al marge de qualsevol element de culpabilitat subjectiva de l'empresari incomplidor " .
La jurisprudència de l’alt tribunal aprecia que la gravetat de l’incompliment del deure d’abonar puntualment els salaris ( article 4,2 de l’Estatut dels Treballadors ) “és de naturalesa objectiva , al marge de qualsevol element de culpabilitat subjectiva de l’empresari incomplidor ” .

El Tribunal Supremo ( TS ) ha establert que la difícil situació econòmica d’una empresa no justifica els retards continuats en l’abonament dels salaris, en una sentència que dóna la raó a un treballador, a qui reconeix el seu dret a què es declari extingida la seva relació laboral i a que se li abonin 94.789 euros.

El Tribunal Supremo espanyol ha estimat la demanda d’un treballador d’un hotel de Màlaga que amb 31 anys a la plantilla i després de patir un acomiadament improcedent començar a cobrar les seves nòmines amb retard de més d’un mes. La sentència , de la qual ha estat ponent el magistrat Jesús Gullón , reconeix el seu dret a què es declari extingida la seva relació laboral i que se li abonin 94.789 euros .

La sentència , que unifica doctrina , conclou que “hi ha uns retards en el pagament dels salaris del treballador demandant que tenen gravetat suficient per constituir la causa d’extinció “, ja que aquests retards són ” continuats , persistents en el temps i quantitativament importants ” .

La Sala del Social del Suprem estima el recurs de cassació per a la unificació de doctrina interposat pel treballador contra la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia que va anul·lar la d’un jutjat de Màlaga , que havia donat la raó a l’empleat .

L’alt tribunal qualifica de greu l’incompliment i declara l’extinció del contracte amb independència de la situació econòmica de l’empresa. ” És indiferent dins de l’article 50 de l’Estatut dels Treballadors que l’impagament o retard continuat del salari vingui determinat per la mala situació econòmica empresarial” , assenyala .

La resolució revoca la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia que va estimar el recurs de l’empresa , Transhotel Palmeres SA contra una sentència anterior que havia donat la raó al treballador i la condemnava a indemnitzar amb 94.789 euros . Sous amb retard després de ser acomiadat El reclamant , que treballava a l’hotel des de feia 31 anys , va ser acomiadat al novembre de 2010 si bé aquesta decisió va ser declarada improcedent . Immediatament després, el treballador va començar a patir retards de més d’un mes en l’abonament de les seves nòmines i va reclamar l’extinció del contracte per incompliment de l’ocupador .

La sentència del Jutjat va declarar provat que l’empleat va prestar serveis per a l’empresa des de 1974 i que quan va presentar la demanda , el 6 de setembre de 2011, se li devien els mesos de juliol , agost i la paga extra d’estiu , nòmines que li van ser abonades a l’octubre juntament amb la de setembre.

En un acord assolit amb els treballadors s’al·ludia a la mala situació econòmica de l’empresa pel que havia decidit transformar els contractes fixos en temporals , baixes incentivades i prejubilacions encara es feia menció al fet que els empleats hagués acceptat el pagament amb retard de seus salaris , segons detalla el Suprem .

La jurisprudència de l’alt tribunal aprecia que la gravetat de l’incompliment del deure d’abonar puntualment els salaris ( article 4,2 de l’Estatut dels Treballadors ) “és de naturalesa objectiva , al marge de qualsevol element de culpabilitat subjectiva de l’empresari incomplidor ” .

– Transformació de contractes fixos en indefinits

El Suprem fonamenta que de la confrontació dels documents bancaris resulta que els retards en el pagament dels salaris es remunten almenys fins a l’any 2009 i que, tal com va afirmar el Jutjat, des de la nòmina de gener de 2010 es van produir retards de més d’un mes en l’abonament de les mateixes , en onze mesos .

Explica que l’empresa i la representació dels treballadors van arribar a un acord el 22 de setembre de 2011 per a fer front a la mala situació econòmica de l’empresa en què es van establir diverses mesures , entre elles la transformació de contractes fixos ordinaris en fixos discontinus de nou mesos i baixes incentivades de treballadors i prejubilacions de cinc d’ells però sense cap menció al fet que s’acceptaran retards en el pagament de salaris .

@cscAcció Sindicalacomiadament,jurisprudència,nòmines,pagament,sentència,Tribunal SupremoEl Tribunal Supremo ( TS ) ha establert que la difícil situació econòmica d'una empresa no justifica els retards continuats en l'abonament dels salaris, en una sentència que dóna la raó a un treballador, a qui reconeix el seu dret a què es declari extingida la seva relació laboral...SOM el sindicat independentista i de classe