Al llarg de tota la crisi, a Grècia, l'estat espanyol i Portugal la incidència de la desocupació va registrar nous màxims històrics
Al llarg de tota la crisi, a Grècia, l’estat espanyol i Portugal la incidència de la desocupació va registrar nous màxims històrics

La zona euro ha destruït al llarg de la crisi més de sis milions de llocs de treball   |   Aquesta pèrdua d’ocupació es va concentrar principalment a Grècia , estat espanyol i Portugal

Font. Expansión

Així es desprèn de l’últim Butlletí Econòmic del Banco de España d’abril que analitza l’evolució de l’ocupació a la zona euro en els últims anys. L’informe destaca que a partir de la primavera de 2013 es va aturar el deteriorament del mercat de treball en l’àrea de l’euro.

Així, “la taxa d’atur va arribar al seu màxim cíclic en el segon trimestre de 2013 , quan , de cada 100 persones actives , 12 van declarar estar aturades , enfront de les 7,5 que ho feien l’any 2008”, comenta l’organisme.

El Banco de España assegura que “els primers signes de recuperació de l’ocupació s’han localitzat fonamentalment en el sector dels serveis de mercat , afectant homes i dones amb estudis mitjans i, sobretot, alts , i a la franja de més edat”. A més, “la creació d’ocupació s’ha dut a terme majoritàriament mitjançant contractes temporals i a temps parcial”, afegeix.

Per contra , “s’ha seguit destruint ocupació entre els joves i en el col·lectiu amb estudis baixos, afectant amb gran intensitat a la indústria i a la construcció, encara que també s’ha estès al sector públic”, comenta l’anàlisi.

En aquest sentit, el Banco de España explica que la destrucció d’ocupació ha estat molt heterogènia per països i que ha estat lidera per Grècia, seguida de l’estat espanyol i Portugal.

Espanya també lidera l’atur

De la mateixa manera, l’informe subratlla que “al llarg de 2013 es van mantenir les fortes diferències en les taxes d’atur entre els països membres de l’àrea de l’euro. Així, mentre que economies com l’alemanya o l’austríaca han mantingut unes taxes d’atur molt moderades al llarg de tota la crisi, a Grècia, Espanya i Portugal la incidència de la desocupació va registrar nous màxims històrics”.

@cscEconomiaatur,desocupació,destrucció ocupació,economia,zona euroLa zona euro ha destruït al llarg de la crisi més de sis milions de llocs de treball   |   Aquesta pèrdua d'ocupació es va concentrar principalment a Grècia , estat espanyol i Portugal Font. Expansión Així es desprèn de l'últim Butlletí Econòmic del Banco de España d'abril que analitza l'evolució de...SOM el sindicat independentista i de classe