gent
Sota l’excusa de la conjuntura econòmica, del frau en la utilització i durada de les baixes, volen descapitalitzar el públic i regalar-li el negoci a l’àmbit privat, també en un tema bàsic com és la salut.

La llista de les reformes imposades pels governs autonòmics i estatal sembla no tenir fi. Després de la reforma laboral i la de la negociació col•lectiva s’ha aprovat el nou”Avantprojecte de Llei per la qual es Modifica la Llei General de la Seguretat Social en relació amb el règim jurídic d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social” coneguda com l’Avantprojecte de la Llei de Mútues amb una clara intenció, la de l’apoderament d’aquestes associacions d’empresaris que són les mútues i la privatització del sistema públic, tan a nivell assistencial com de gestió.

Amb aquesta nova reforma, els governs volen fer un pas més en el camí emprès en la dècada dels ’90. Sota l’excusa de la conjuntura econòmica, del frau en la utilització i durada de les baixes (fet que mai no ha estat realment quantificat), volen descapitalitzar el públic i regalar-li el negoci a l’àmbit privat, també en un tema bàsic com és la salut.

Per justificar aquests moviments s’ha utilitzat un estudi realitzat per l’agència d’ocupació temporal Adecco que assegura que cada treballador o treballadora perd a l’estat espanyol una mitjana d’11,4 dies de treball a l’any per absentisme tan justificat com injustificat. La xifra facilitada engloba les hores perdudes per incapacitat temporal, les vacances, els festius, i fins i tot «les causes de força major», les quals en principi no s’haurien d’incloure en això que anomenen “absentisme injustificat” (que és el que afirmen voler reduir ). Però fent-ho així les dades són superiors als 8,4 dies de Finlàndia, els 7 de Dinamarca, els 6,8 de Canadà o els 4,9 dies dels EUA.

Greus conseqüències
En l’Avantprojecte de la Llei de Mútues canvien la denominació de mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social per mútues de la Seguretat Social, la qual cosa no suposa únicament un canvi semàntic, sinó que es tracta en realitat d’una reforma de calat, ja que de manera clara es marca el camí perquè les mútues patronals vagin guanyant més competències en l’assistència i gestió per a la concessió, gestió i extinció de les diferents prestacions del sistema de la Seguretat Social i, principalment, en les derivades de contingències comunes.

Des de la Confederació Sindical Catalana (CSC) refermem la nostra aposta per una sanitat pública, gratuïta, universal i de qualitat com a element bàsic de cohesió social.

El proper canvi normatiu portarà importants canvis: la durada del conveni amb una mútua passarà d’1 any a 3; les mútues podran citar les persones treballadores des del primer dia de baixa quan abans ho podien fer a partir del dia 16 de baixa i podran tenir accés als nostres informes si signen convenis amb els estaments sanitaris públics corresponents. Tot això suposarà un major poder per a aquestes associacions d’empresaris, ja que pràcticament tindran la possibilitat de donar altes. Així mateix, podran obligar a fer-se reconeixements en contingències comunes que després les mútues cobraran a la sanitat pública. Aquest fet suposa finançar sanitat privada amb diners públics i destruir la universalitat del sistema públic de salut. També podran donar altes econòmiques i sancions per no acudir a una cita. A més en el propi avantprojecte es deixa la porta oberta a futures reformes.

Aquest avantprojecte normatiu suposarà: la centralització i el robatori de competències al sistema sanitari públic i als seus inspeccions mèdiques, en altres paraules, la privatització de la sanitat pública; la dualització del sistema sanitari -un de gestió privada i l’altre públic, descapitalitzat, més proper a la beneficència; el finançament d’aquest sistema privat amb fons públics; l’apoderament total de les mútues empresarials; la manca de control real de les seves activitats…

Públic, universal, participatiu
En definitiva, podem dir que el model actual que tenim i les constants reformes realitzades, i les que estan per venir, van cap al camí equivocat. S’aprofundeix en el desmantellament del sistema públic, avancem cap a un model centralista, privat i economicista de la salut, finançat amb diners públics, que dualitza el sistema i en el qual se’ls concedirà el poder a aquestes associacions d’empresaris que són les mútues. Tot això sense cap control, sense perseguir el frau en el registre de malalties professionals i accidents de treball i amb l’excusa que la gestió “privada” és millor que la pública.

Davant d’això en els pròxims mesos desenvoluparem un treball centrat en l’acció sindical per respondre a aquests atacs. El mateix es basarà a informar, formar i denunciar les pretensions d’aquests canvis normatius i el que poden suposar en la pràctica en referència a la salut i la vida de la classe treballadora i de la població en general.

Des de la Confederació Sindical Catalana (CSC) refermem la nostra aposta per una sanitat pública, gratuïta, universal i de qualitat com a element bàsic de cohesió social.

(Article adaptat d’un original del sindicat basc LAB)

@cscAcció Sindicalavantpojecte,baixes,drets,mútues,privatització,sanitat,sanitat públicaLa llista de les reformes imposades pels governs autonòmics i estatal sembla no tenir fi. Després de la reforma laboral i la de la negociació col•lectiva s'ha aprovat el nou'Avantprojecte de Llei per la qual es Modifica la Llei General de la Seguretat Social en relació amb el règim...SOM el sindicat independentista i de classe