currelesnit

Els símptomes més comuns d’aquesta síndrome son:  astènia física matutina, astènia psíquica, trastorn de l’humor i del caràcter, trastorn del son i trastorns somàtics (cefalea matinal). La causa dels trastorns és un treball fatigant en el torn de nit, acompanyant d’un descans diürn poc reparador.

En el treballador nocturn es produeix una desincronització del seu ritme biològic circadià natural. Aquesta desincronització es tradueix en una major predisposició a la fatiga. Una altra causa coadjuvant de fatiga és la distorsió cíclica del son que pateix el treballador nocturn, ja que el son diürn no té les característiques reparadores del son nocturns. Si a tot això li sumen els efectes que la desincronització horària té sobre l’equilibri de la seva vida social i familiar, podem assegurar que els trastorns que pateix el treballador de nit són la conseqüència del triple conflicte biològic, laboral i sociofamiliar al que està sotmès.

Aquesta situació el predisposa a la fatiga i pot originar-li cert tipus de trastorns coneguts amb el nom de la síndrome del treballador nocturn. La patologia del treballador nocturn està lligada a la fatiga i les seves manifestacions més importants les podem classificar en tres grups simptomàtics:

  • Trastorns nerviosos relacionats amb la fatiga.
  • Trastorns del son.
  • Trastorns gastrointestinals i pèrdua de gana.

El treballador nocturn presenta a vegades una síndrome molt semblant a la de la síndrome subjectiva comuna de la fatiga nerviosa descrita per Begoin i De Guillaud, que es dóna en mecanògrafes, telefonistes, executius, etc… i en professions a on a vegades la càrrega mental és excessiva i el surmenage es produeix amb la ruptura del sincronisme entre el ritme personal i el ritme de la necessitat pel treball de l’empresa.

L’astènia física es manifesta com una sensació de laxitud i abatiment. L’astènia psíquica produeix dificultat per fer esforços intel·lectuals, com sensació de cap buit, faltes, errors, etc. Els trastorns del son i del caràcter es manifesten per hiperestèsia emocional, irritabilitat amb intolerància a les petites agressions del medi que comporta alteració de les relacions entre els companys de treball i la família.

Les dificultats del treball i de la vida ordinària agreugen la situació podent aparèixer manifestacions d’ansietat amb descàrregues ansioses i simptomatologia de tipus vegetatiu (dolor precordial, epigastràlgies, rampes, vertígens, etc.).

>> Sabies que…
Per cada 15 anys de treball nocturn, s’envelleixen 5 més.

Segons un informe de l’Organització Internacional del Treball (O.I.T.) el treball per torns té una repercussió molt negativa sobre la salut i la qualitat de vida dels i les treballadores.

Així per exemple, segons aquest informe, per cada 15 anys d’activitat laboral nocturna s’envelleixen 5 anys i la variació dels horaris de treball poc provocar un augment de fins al 40% de patir malalties cardiovasculars.

Els trastorns del son són freqüents, els treballadors noten una tendència al son durant el dia però pateixen insomni durant la nit. Aquesta hipersòmnia diürna i insòmnia nocturna és característica de la síndrome astènica. Les cefalees occipitals matinals són bastant freqüents.

Les enquestes apunten a un 10% de trastorns en els treballadors del torn de matí, un 7% en els del torn de tarda i un 35% en els del torn de nit.

El grau de pertorbació està condicionat amb l’edat, el tipus de treballs, sistemes de torns, nivell d’atenció mèdica, factor de l’entorn de la llar i el soroll local.

Els trastorns digestius, tendència a l’ulcus, trastorns intestinals, pertorbacions de la gana, etc.  són molt freqüents en els treballadors nocturns. Per la seva freqüència un 35% se’ls ha catalogat com “la síndrome dispèptica del treball alternat”. Aquests trastorns estan provocats perquè de nit la digestió i el metabolisme es troben en fase de desactivació; el menjar nocturn provoca un trastorn del ritme circadià normal de la nutrició.

És freqüent la ingesta de menjars fred i pesats, grans entrepans, etc, així com el consum de begudes alcohòliques, però el correcte seria consumir menjars lleugers, calents i suc de fruites.

La majoria de les empreses no serveixen cap tipus de menjar i només subministren el lloc i el temps per l’alimentació del treballadors.

Per regla general, les legislacions nacionals no contenen disposicions concretes sobre els serveis d’alimentació que han de posar a disposició dels treballadors nocturns. En canvi, a França la reglamentació vigent diu que les empreses han de tenir un local especial proper al lloc de treball on es puguin prendre menjars calents. A vegades, é la via del conveni col·lectiu la que obliga a les empreses a proporcionar alimentació adequada on en el seu defecte, la instal·lació de màquines automàtiques o un congelador pels plats precuinats i un microones per escalfar-los. D’altres vegades, la compensació es refereix al pagament d’una prima que té l’objectiu de reemborsar les despeses complementades d’alimentació que el treball nocturn ocasiona als treballadors.

– Vigilància de la salut

L’informe V de l’OIT a la 76ª reunió 1989 de la Conferència Internacional del Treball sobre el treball nocturn refereix la importància de conèixer els símptomes d’intolerància i desadaptació al treball nocturn i tenir en compte les alteracions del son, trastorns de la gana, malalties com la diabetis, epilèpsia, psicopaties, etc i conèixer les dificultat de caràcter individual o familiar que poden influir en l’adaptació a aquest tipus de treball.

La vigilància de la salut és particularment important els sis primers mesos. Els treballadors d’edat avançada són més vulnerables als trastorns, fins i tot s’ha assenyalat el perill de l’envelliment prematur I l’augment de la mobilitat. El trastorns del son són més greus en aquests treballadors, especialment quan l’antiguitat en aquest tipus de treball és important.

 

 

 

 

 

@cscAcció Sindicalalternacions,dormir,nocturn,salut laboral,síndrome,son,treball nocturnEls símptomes més comuns d’aquesta síndrome son:  astènia física matutina, astènia psíquica, trastorn de l’humor i del caràcter, trastorn del son i trastorns somàtics (cefalea matinal). La causa dels trastorns és un treball fatigant en el torn de nit, acompanyant d’un descans diürn poc reparador. En el treballador nocturn es...SOM el sindicat independentista i de classe