butxaca

Article del catedràtic Santiago Niño Becerra publicat el passat 22/03/2014
Font: El Punt Avui

Divendres passat el comitè d’experts nomenat pel senyor ministre d’Hisenda va lliurar les seves idees i suggeriments per a la nova reforma fiscal que el govern s’ha compromès a presentar abans de l’estiu; també conté recomanacions sobre pensions. Interessants alguns punts:

1) L’accent està posat en la imposició indirecta, sense pal·liatius ni matisacions.

2) Cerca l’augment de recaptació fiscal augmentant bases imposables i reduint tipus, és a dir, eliminant deduccions i bonificacions i disminuint els tipus que s’apliquen sobre aquestes bases. Penso que l’invent funcionarà si, i només si, es produeix un sòlid creixement econòmic.

3) El model fiscal proposat és semblant al que va instaurar als EUA l’administració Reagan. Pot veure’s a les hemeroteques els efectes de tal model.

4) L’IVA és l’impost que es vol augmentar per compensar la rebaixa de l’IRPF que es planteja. S’argumenta que l’IVA és neutral, però penso que no és així: no suposa el mateix l’IVA d’un litre de gasolina per a una renda de 19.000 euros anuals que per a una altra de 200.000 euros. Cert: l’IVA podria ser un impost molt progressiu, però no amb la seva estructura actual.

5) La pregunta: hi ha voluntat econòmica, social, política, de perseguir el frau fiscal a sang i foc, fins a les seves últimes conseqüències i a tots els nivells, i tant el suposadament comès per persones físiques com jurídiques, i hi estigui implicat qui hi estigui implicat? Penso que no.

6) Es diu que no cal tocar l’IVA dels béns de primera necessitat: 4%; però pot tocar-se sense pujar el tipus: traient béns de la llista de béns de primera necessitat. I que l’IVA del turisme no ha d’augmentar-se. Vaja! A Àustria, a Alemanya, tenen el turisme i l’hostaleria un IVA reduït?

7) La idea és reduir cotitzacions socials a les empreses i, a canvi, augmentar l’IVA: així, es diu, es crearà ocupació. Crec que no. Quina és la pressió fiscal de Dinamarca, o de Suècia, o de Noruega, i quin és el seu nivell d’atur?

8) Es planteja augmentar els mínims d’exempts de cotització per l’IRPF, cosa que afavoreix més les rendes més baixes… que després hauran de pagar més per l’IVA, per la qual cosa el seu poder adquisitiu real quedarà, amb sort, igual.

9) I també la translació, per una banda, de les cotitzacions que paguen les empreses als treballadors. Suportaran els salaris mitjans espanyols tal translació? Penso que no; després les cotitzacions totals cauran, per la qual cosa les pensions hauran de ser retallades.

Recordem les paraules de mister George Osborne, l’equivalent britànic del ministre d’Hisenda d’aquí, en una entrevista en la BBC, quan l’entrevistador li va dir que, amb les mesures del govern, els més febles serien els que més patirien: “És clar, sempre ha estat així”, va respondre Osborne.

@cscEconomiafiscalitat,hisenda,irpf,iva,niño becerra,reforma fiscalArticle del catedràtic Santiago Niño Becerra publicat el passat 22/03/2014 Font: El Punt Avui Divendres passat el comitè d'experts nomenat pel senyor ministre d'Hisenda va lliurar les seves idees i suggeriments per a la nova reforma fiscal que el govern s'ha compromès a presentar abans de l'estiu; també conté recomanacions sobre...SOM el sindicat independentista i de classe